Vỗ tay, dậm chân

Nguồn: https://sites.google.com/site/khicongydaovnvideos/

Các bạn nên xem và tập theo những bài tập vỗ tay và dậm chân rất đơn giản sau để phòng và chữa các bệnh tê tay chân, mỏi cổ gáy và lưng:

Vỗ tay hai nhịp: http://www.youtube.com/watch?v=pGg3BF3BL6A
Vỗ tay bốn nhịp: http://www.youtube.com/watch?v=yq4GsimcHhc

Dậm chân phía trước: http://www.youtube.com/watch?v=_YIeZPqNxAI
Dậm chân phía sau: http://www.youtube.com/watch?v=EotCSe4vlxI

Khí công y đạo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.