Viêm xoang

1. Ấn và hơ ngải cứu các huyệt của bộ thăng:

2. Ấn các huyệt phản chiếu mũi hoặc lăn hơ các vùng phản chiếu mũi trên mặt:

3. Nếu bị xoang hàm, ấn các huyệt phản chiếu hàm hoặc lăn hơ các vùng phản chiếu hàm trên mặt:

4. Lăn và hơ vùng gáy hoặc day ấn, xoa bóp dọc hai bên các đốt sống cổ.

5. Nếu bị nặng thì lăn hơ hoặc xoa bóp thêm vùng cổ tay, lòng bàn tay, cổ chân, lòng bàn chân.

Nguyễn Văn San

There is no unique category with the slug 'phac-do'. Please insert a valid slug.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.