Viêm họng

1. Ấn và hơ các huyệt tiêu u bướu:

2. Lăn hơ các vùng phản chiếu họng hoặc các huyệt sau:

3. Lăn và hơ vùng gáy hoặc day ấn hai bên các đốt sống cổ.

4. Nếu bị nặng thì phải lăn hơ thêm các vùng cổ tay, khoeo tay, cổ chân, khoeo (nhượng) chân.

Nguyễn Văn San

There is no unique category with the slug 'phac-do'. Please insert a valid slug.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.