Viêm đa khớp

Chứng viêm đa khớp có nhiều thể khác nhau như viêm đa khớp dạng thấp hay viêm đa khớp do gút… Các bệnh lý viêm khớp đều có thể có một hoặc tất cả các triệu chứng sau: đau khớp, cử động khớp khó khăn, đôi khi sưng, sờ thấy nóng và đỏ vùng khớp viêm. Để chữa, ta dùng một hoặc cả hai bộ huyệt chính sau:

– Bộ Trừ đàm, thấp, thủy để chữa viêm đa khớp dạng thấp: 103, 1, 290, 19, 64, 39, 63, 53, 222, 236, 85, 127, 235, 22, 87.

Trừ đàm, thấp, thủy: 103, 1, 290, 19, 64, 39, 63, 53, 222, 236, 85, 127, 235, 22, 87.

– Bộ Viêm đa khớp nói chung, đặc biệt dùng cho viêm đa khớp do gút: 39, 43, 45, 300.

Viêm đa khớp: 39, 43, 45, 300.

Đau ở tay, day ấn và hơ thêm các huyệt: 65, 98, 100, 460. Hơ đầu xương các đốt ngón tay rồi lăn toàn bộ bàn tay. Cuối cùng bấm huyệt Hợp Cốc.

Đau ở chân, day ấn và hơ thêm các huyệt: 17, 9, 156, 51. Hơ đầu xương các đốt ngón chân rồi lăn toàn bộ bàn chân. Cuối cùng bấm các huyệt Hành Gian và Thái Xung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.