Từ Huệ – 02 – chấp bút Bí Pháp Luyện Đạo

NHỮNG BÀI THUYẾT ĐẠO Lúc còn trẻ, Từ Huệ đã muốn đem sức mình làm một điều gì đó giúp đạo. Khi đi tham dự những buổi lễ trong đạo, Từ Huệ nhận thấy những bài diễn văn của các chức sắc cao cấp, nhất là những bài ứng khẩu thì không được ghi lại. Đặc biệt những bài thuyết đạo của Đức Hộ  Pháp là vô cùng quí báu bởi vì, chúng ta cũng đã biết, theo Tân Luật Pháp[…]

Read more

Từ Huệ – 01 – Đạo Cao Đài

TUỔI THƠ TỪ HUỆ Có lẽ nên bắt đầu từ một cột mốc rất quan trọng trong cuộc đời của Từ Huệ: ấy là khi Đức Chí Tôn Thượng Đế giáng trong một đàn cơ phổ độ vào khoảng năm 1926. Trong giai đoạn lập đạo, Đức Chí Tôn dạy các đệ tử lập ra các cặp phò loan, đi về các tỉnh để tiếp nhận thêm đệ tử mới. Lúc ấy ông Nguyễn văn Lai, một Hương Cả ở làng[…]

Read more

Bí pháp luyện đạo – 09 – thực hành luyện thần hườn hư

  Bát Nương Diêu Trì Cung giáng bút Từ Huệ chấp bút Luyện thần hườn hư: phần thực hành Luyện thần hườn hư là luyện đem chơn thần ra khỏi thể xác và đem chơn thần vào cõi vô vi, tức là đem điểm linh quang về với Đức Chí Tôn. Đức Chí Tôn có nói: ”Cái xác thiêng liêng này khi còn ở xác phàm thì khó xuất ra lắm, vì nó bị xác phàm kéo níu. Cái chơn thần[…]

Read more

Bí pháp luyện đạo – 08 – thực hành luyện khí hóa thần

Bát Nương Diêu Trì Cung giáng bút Từ Huệ chấp bút Luyện khí hóa thần: phần thực hành Khi thấy trong mình thơ thới nhẹ nhàng, thần trí mở mang, thể xác khỏe mạnh thì tiếp qua phần luyện khí hóa thần. Thời gian 40 ngày, mỗi ngày 30 phút, 15 phút luyện, 15 phút tịnh. 20 ngày đầu đưa hơi thở từ hỏa hầu lên ót, 10 ngày kế tiếp đưa hơi thở từ ót vô óc, 10 ngày sau[…]

Read more

Bí pháp luyện đạo – 07 – thực hành luyện tinh hóa khí

Bát Nương Diêu Trì Cung giáng bút Từ Huệ chấp bút Đêm 21 rạng 22 tháng 4 năm Kỉ Mùi (1979) Bát Nương mừng các con. Đêm nay, Bát Nương giảng tiếp về bí pháp luyện đạo. Hôm qua nói về giáo lý Cao Đài hơi nhiều, nay trở lại phần thực hành cho các con lãnh hội. Luyện đạo thực hành là phần luyện và tịnh tại Vạn Pháp cung hay Trí Huệ cung. Trước khi thực hành phần luyện[…]

Read more