Phim "Quyền năng vô hạn"

Xin giới thiệu với các bạn bộ phim tài liệu “What the bleep do we know” – phụ đề tiếng việt: “Quyền năng vô hạn”.

Mình đã xem bộ phim tài liệu này cách đây khá lâu, hồi còn ở bên Pháp, với thuyết minh tiếng Anh và phụ đề tiếng Pháp. Hồi đó tiếng Anh của mình thì đã quên bớt còn tiếng Pháp thì chưa sõi lắm, nên theo dõi bằng cả hai thứ tiếng mệt ơi là mệt. Nhưng thực sự mình đã vô cùng thích thú và đã xem đi xem lại 2, 3 lần. Đại khái bộ phim nói về cơ học lượng tử và sức mạnh của ý thức … Từ đó đến giờ mình vẫn cứ mong sẽ có dịp được giới thiệu cho mọi người cùng xem. Tình cờ hôm nay chị Hồng Minh ở Đức chia sẻ bộ phim này với phụ đề tiếng Việt, mình liền đăng lại ngay.
Chú thích thêm: phụ đề tiếng Việt đã che đi mất tên và chức danh của những người được phỏng vấn, làm giảm đi phần nào tính chuyên nghiệp của bản gốc bộ phim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.