Lớp Diện Chẩn cơ bản tháng 4

Thông báo mở lớp Diện Chẩn cơ bản tháng 4

Hướng dẫn tự chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp

Thời gian vào các ngày thứ 7 hàng tuần 8, 15, 22, 29. sáng từ 9h-11h30, chiều từ 14h -16h 30

Địa điểm Số 9A ngõ 218 Lạc Long Quân

Liên hệ chi tiết số

Đoàn Bá Đạt 0982791219

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.