Huyền thoại thuở khai nguyên

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Việt Nam

Chuyện đã lâu rồi

rất ít người nhớ ra….

Các thiên thần từ những miền rất xa

Tới nơi đây vì một lời thệ ước

Cho Phật Pháp viên minh rộng khắp

Chốn nhân gian câu thúc Đức đêm ngày.

Ai lạc bước u mê trong kiếp kiếp luân hồi

Chốn hồng hoang quay cuồng duyên với nợ

Lời nguyện xưa ai người quên kẻ nhớ

Bể dâu nhọc nhằn kẻ tiến người lui.

Rồi một ngày thuyền giác đáo tin vui.

Tam tự kim[1] chiếu sáng vùng tăm tối

Triệu hành tinh ngàn vạn năm trông đợi

Ưu Đàm Bà La lung linh sắc diệu kỳ.

Phật Pháp hồng truyền, ân Sư mãi khắc ghi

Bánh xe Pháp tỏa hào quang chói lọi

Tháp trí huệ hiện uy nghiêm sáng rọi

Các Giác Giả thăng lên thù thắng huy hoàng.

Pháp chính nhân gian, sinh mạng hưởng phúc lành

Thiên trượng[2] mở tầng tầng không gian mới

Chuyện cổ tích cho muôn ngàn năm tới

Lại bắt đầu

từ huyền thoại một loài hoa….

 

Chú thích:

[1] Tam tự kim: Ba chữ vàng kim.

[2] Thiên trượng: Trời cao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.