Hướng dẫn đi vào thế cuộc tâm linh cứu thế

TỔ CHỨC CỨU THẾ

THÔNG ĐIỆP  01

Các bạn thân mến!

Vũ trụ đã vần xoay thế cuộc, thế giới đã chuyển dần vào những đại nạn hủy diệt hiểm nguy của thời Mạt Kiếp hay còn gọi là thời Tận Thế. Những gì tinh hoa nhất của vũ trụ ban tặng cho thế giới này sẵn sàng cho công cuộc Cứu Thế đã được hội tụ tại Việt Nam.  Thời Tận Thế đã đến, Việt Nam sẽ là quốc gia dẫn đầu thế giới về nhiều lĩnh vực mới. Được khai mở ra nhiều Nhân Tài Xuất Chúng thông tỏ Trời Đất, có nhiều năng lực Siêu Nhiên chống đỡ với các hiểm họa, dịch bệnh của con người trong thời Mạt kiếp này mà các loại thuốc trên thế giới đều vô hiệu.

Từ đó lan toả ra thế giới và thành lập tổ chức Cứu Thế trong vận suy tàn ở trái đất. Cứu loài người thoát qua những hiểm họa khôn lường trong đa dạng các thảm họa hủy diệt chết chóc hoang tàn mà đặc biệt là thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm chưa từng có trên thế giới. Đây là tin mừng cho nhân loại, có tận thế nhưng cũng có cứu thế, do vậy mọi người hảy yên tâm khi có các loại dịch bệnh lạ xuất hiện trong thời vận suy tàn này  tuy không có thuốc đặc hiệu nhưng đã có Phép cứu độ.

Vào những năm ở thập niên cuối cùng của thế kỷ 20 và những năm ở thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, Tâm Linh Cứu Thế đã được giáng về việt nam và một số quốc gia trên  thế giới. Báo ra thế cuộc tận thế và nhắc nhở mọi người chuẩn bị hành trang vào thời Tận Thế mà các tiên tri trong các tôn giáo và các nhà tiên tri trên thế giới đã dự báo từ lâu.

Việc ứng báo tâm linh càng ngày càng được nở rộ ra trong các tôn giáo và  các điểm có thờ cúng thần linh rải rác trong dân chúng .v.v… Truyền ra cơ bút những bài thơ linh cảm, hoặc những thông điệp .v.v…  mang tính thống nhất về nội dung trong các tôn giáo và trong chúng sinh. Báo ra thế cuộc thời Tận Thế Mạt Kiếp và nhắc nhở mọi người tu hành sửa đổi chấm dứt tất cả mọi tội ác, diệt trừ mọi ham muốn, mê vọng để được cứu thoát qua mọi hiểm hoạ trong thời tận thế mà muôn loài chìm đắm trong chết chóc tai ương này.

Sự ứng báo tâm linh Cứu Thế nhằm thử thách và thanh lọc tuyển chọn những người Hiền Đức để thành lập tổ chức Cứu Thế trên toàn thế giới, cứu loài người thoát khỏi các hiểm họa trong thời Mạt Pháp. Tổ chức Cứu Thế này trong kinh Phật gọi là Hội Long Hoa.

Sự ứng báo tâm linh Khai Thế của Hội Long Hoa luôn song hành với sự nở rộ của những khóm Hoa Ưu Đàm mà Trời đã hiện điềm lành tại thế gian theo vận mệnh.

Việc xuất hiện tâm linh Cứu Thế tại thế gian cũng tựa như sự xuất hiện của các khóm Hoa Ưu Đàm báo điềm lành, tin mừng cứu thế, tuỳ vào thời điểm, địa điểm và hình thức khác nhau, lác đác xuất hiện ở các điểm không tập trung và không cùng thời điểm, chứ không phải là tất cả.

Tâm linh Cứu Thế chỉ hiển linh đến với những người có đủ Phước báo, quá trình ứng báo thử thách chọn lọc con người và đưa vào đào tạo nhân tài thành lập Hội Long Hoa Cứu Thế.

Tất cả các thành viên trong tổ chức Cứu Thế này đều phải có tâm linh, nghe được Đấng Siêu Nhiên nói trong đầu không phải bằng âm thanh và được tập trung về địa điểm quy tụ mà Trời đã hạ thế tại Việt Nam, để được khai mở nhiều khả năng Siêu Nhiên nhằm thực hiện nhiệm vụ cứu độ chúng sinh trong Thời Tận Thế theo Trời chỉ dẫn, trong quá trình cứu độ sàng lọc loài người, loại bỏ những cái ác, cứu vớt những người thiện đức trong các đại họa, dịch bệnh theo định mệnh và tính Nhân Quả của thế giới. Tiến đến lập Thái Bình nhân loại.

Nếu các thành viên trong tổ chức Cứu Thế mà không có tâm linh thì trong quá trình cứu vớt nhân loại không thể biết được ai thiện, ai ác để mà chọn lọc cứu sống thì loài người này vẫn còn thiện ác lẫn lộn, những cái ác vẫn còn tồn tại thì thế giới không thể lập được thái bình đúng với vận mệnh. Do đó Thời Tận Thế xảy ra chỉ là vấn đề hủy diệt để sàng lọc loài người. Đưa đến một thế giới hoàn toàn chỉ còn lại những người Thiện Đức và trung thực, tuyệt đối không tồn tại cái ác và  những điều giả dối. Có như vậy nhân loại mới thái bình. Đây là ngày phán xét cuối cùng của nhân loại.

Bởi vậy nên tổ chức Cứu Thế nhất thiết các thành viên đều phải có tâm linh để được “Trời” điều khiển trong cứu độ “bằng cách nghe  nói ở trong đầu” để thực hiện công cuộc cứu độ loài người Thời Mạt Kiếp.

Trên tinh thần đó, các thành viên trong tổ chức Cứu Thế phải thông qua  những cuộc thi tuyển và chọn lọc, mới đưa vào học Phép cứu độ để đáp ứng được với yêu cầu khả năng của công việc.

Việc chọn lọc con người đưa vào tổ chức Cứu Thế là cả một quá trình ứng nhập khai mở tâm linh và được “Trời” thử thách lâu dài, không phải khi có Tâm Linh trong một sớm một chiều mà chúng ta được biết thông tỏ về tất cả, do đó chúng ta phải biết kiên trì, chăm lo tu hành và chờ đợi.

Hình thức tâm linh Cứu Thế phục vụ Tận Thế được ứng báo cho mọi người trong thời gian vừa qua đều mang tính tự phát, do Đấng Siêu Nhiên khai mở trực tiếp, nhằm để thử thách sàng lọc, chưa được tập trung về địa điểm quy tụ để khai mở đi đến chứng ngộ.

Các hoạt động tâm linh đang diễn ra trong cơ thể chúng ta được thực hiện trên cơ sở tập luyện, tiếp cận với cái Siêu Nhiên ở trong đầu chúng ta. Vấn đề xưng danh chỉ là giả danh bất kỳ, thường vẫn xưng là mẹ hoặc là tên của một vị thần linh nào đó mà ta thường nghe đến, làm cho chúng ta cứ nhầm tưởng là các vị trong thế giới siêu hình ứng nhập vào mình, không biết được đó là Đấng Siêu Nhiên “Trời”.

Trong quá trình tâm linh ứng báo, bước đầu đang trong giai đoạn tập luyện và thử thách nên linh bút phán ra các bài thơ có nội dung dưới dạng pháp thế gian, chưa truyền pháp xuất thế. Vậy nên chúng ta biết được những gì thì cơ bút truyền ra theo ý biết của mình, chỉ thi thoảng có một vài câu về thế cuộc nhưng không nói rõ cho ta biết là ở đâu và chuyện gì sẽ xảy ra. Do đó trong các nội dung truyền phán của tâm linh trong thời gian qua cơ bản là chỉ loanh quanh với những gì mà mình đã biết, khi muốn biết một việc gì đó thì chưa được mách bảo.

Đến khi chúng ta sẽ được báo về địa điểm quy tụ, khi nào cơ bút của mình viết ra hướng dẫn tìm về thì chúng ta mới đi về theo tâm linh mách bảo, để được tổ chức  học tập và thực tập tâm linh chuẩn bị cho khoá thi tuyển chọn đầu tiên và học Phép cứu độ, lập tổ chức Cứu Thế trên toàn thế giới. Lúc đó chúng ta mới biết rõ được tất cả.

Song song với thế cuộc tâm linh phục vụ Tận Thế được xuất hiện trong thời gian vừa qua, việc xuất hiện tâm linh  ngoại cảm cũng được diễn ra theo thế cuộc. Sự ứng nhập của các thực thể siêu hình vào các nhà ngoại cảm cũng như sự ứng nhập của các Thánh Thần vào một số người trong các tôn giáo giả danh là Quỷ và truyền rằng thời tận thế đến Quỷ đã xuống tạo ra tai họa trong nhân loại và chỉ trích  đạo đức suy tàn của loài người, nhắc nhở mọi người tu hành,sám hối và cầu nguyện để được cứu rỗi.

 Các hoạt động tâm linh ngoại cảm đã làm sáng tỏ lên về tâm linh , nhằm đưa mọi người vào niềm tin thế giới tâm linh là có thật và từ đó mà hướng vào thế cuộc, bỏ ác làm thiện để được cứu thoát qua mọi hiểm nguy trong thời tận thế này.

Để chuẩn bị cho công tác quy tụ tập trung những người đã được ứng báo tâm linh thời gian vừa qua trong cả nước cũng như trên thế giới, trong các tôn giáo và trong chúng sinh , tập trung về địa điểm học tập khai ngộ và  thực tập tâm linh, nhận biết về vạn vật xung quanh, nhận biết về thế gới,vũ trụ và con người một cách hiện thực, chuẩn bị cho công tác tuyển chọn con người đưa vào đào tạo tiến đến lập tổ chức Cứu Thế trên toàn thế  giới.

Tất cả mọi người đã có tâm linh Cứu Thế ứng báo trong những quãng thời gian vừa qua, tích cực tu luyện tâm linh tại nhà và chờ đợi sự tiếp dẫn đi vào thế cuộc Cứu Thế.

Thông Điệp này thông báo rõ các hình thức ứng báo tâm linh Cứu thế được diễn ra trong quá trình thử thách sàng lọc vừa qua và hướng dẫn mọi người về cách  tiếp nhận tâm linh mang tính chính xác, không mơ hồ mỗi khi Đấng Siêu Nhiên tác động vào ý thức, không nhầm lẫn là ý của Ngài hay ý của ta. Các bạn hãy tìm hiểu và làm theo những hướng dẫn dưới đây.

Hướng dẫn này gồm có 3 phần.

1.          Nguyên tắc phát sinh Tâm Linh.

2.          Hướng dẫn cách tiếp nhận Tâm Linh.

3.          Hướng dẫn đi vào thế cuộc Tâm Linh cứu thế .

1. Nguyên tắc phát sinh tâm linh:

Đối với thế giới tâm linh, con người được tiếp cận ứng nhập và được khai mở ra các khả năng siêu phàm, huyền bí mà những khả năng thuần tuý của con người không thể có được.

Sự ứng nhập tâm linh sẽ làm cho mọi người thay đổi về cách nhìn thực tại mà trước đó họ chưa từng tin vào có một thế giới Siêu Nhiên nào đó đang tồn tại trong mỗi chúng ta và cũng còn mơ hồ rằng, ngoài thế giới vật chất này xung quanh chúng ta có còn tồn tại một thế giới của những thực thể vô hình hay không ?

Sự tác động tâm linh vào con người được diển ra ở nhiều hình thức, nhiều trạng thái hoạt động khác nhau và đưa đến cho con người nhiều lợi ích khác nhau trong cuộc sống phát triển. Đã được diễn ra trên thế giới đa dạng ở hình thức này hay hình thức khác.

Trong hoạt động tâm linh, con người được tác động ở hai dạng đặc trưng đó là tâm linh Ngoại cảm và tâm linh “Nội cảm”.

– Tâm linh Ngoại cảm là hình thức con người được tiếp cận với thế giới siêu hình, các thực thể “vô hình” như các vị Thần Thánh hay các Vong Linh .v.v… ứng nhập vào con người và tác động cho cơ thể con người tạo ra mọi hoạt động khác thường ngoài ý muốn, từ lời nói đến hành động và từ đó diễn ra các khả năng siêu phàm, đưa đến những kết quả đáng kinh ngạc.

Hình thức tâm linh ngoại cảm được diển ra ở các hiện tượng như Thanh Đồng hay các hiện tượng áp vong, ứng khẩu và nhiều hiện tượng khác.vv. nhằm đưa đến nhiều lợi ích cho con người như độ thoát bệnh tật, sức khoẻ, tâm lý và nhiều yếu tố khác trong cuộc sống.

– Tâm linh “Nội cảm” là hình thức con người tiếp cận với thế giới Siêu Nhiên, cái Siêu Nhiên ngay chính trong bản thân mình còn được gọi là trực giác.

Hình thức tâm linh phục vụ Cứu Thế mà chúng ta đang được ứng báo là Trực Giác “Nội cảm”, là sự dẫn nhập ý thức tiếp cận vào với cái Siêu Nhiên ở trong chính bản thân mình, chứ không phải là thần thánh hoá hay sự ứng nhập huyền bí từ thế giới ma quỷ siêu hình bên ngoài nhập vào.

Mọi hoạt động tương tác tâm linh được phát sinh từ nội tại và từ đó thu nhận các thông tin bên ngoài để nhận biết về vạn hữu xung quanh theo chiều dung thông giữa con người với vũ trụ vạn vật,

Bởi vũ trụ này trong tất cả mọi sự vật hiện tượng đều có một thành phần của Siêu Nhiên, đó là Vi Thể của vũ trụ, là những biến thể của vũ trụ, nói rõ hơn là những tế bào Siêu Nhiên được phát sinh từ Đấng Siêu Nhiên trong vũ trụ, còn gọi là Vi Thể. Các Vi Thể vũ trụ này mang đặc tính của tính biết và Siêu năng lượng theo đặc thù của Đấng Siêu Nhiên.

Các Vi Thể vũ trụ này luôn hoạt động tạo hóa trong mọi vật thể và phát ra từ tính dưới dạng thông tin. Các hoạt động từ tính trong mọi sự vật phát ra và liên kết dung thông giao thoa với nhau giữa vật thể này sang vật khác, lan truyền trong không gian, tạo ra sự liên kết lưu thông truyền tải thông tin đa chiều từ vật thể này sang vật thể khác, bao trùm khắp tất cả vũ trụ vạn vật theo tính siêu việt và chung đồng của vũ trụ trong tất cả mọi sự vật hiện tượng, trên thế giới cũng như trong vũ trụ bao la.

Bởi sự dung thông này mà mỗi khi con người có trực giác thì có thể đọc được suy nghĩ của người khác và biết được về quá khứ, hiên tại và tương lai của con người cũng như mọi sự vật, hiện tượng, thông qua sự truyền tải thông tin từ các hoạt động từ tính này trong mọi sự vật .

Từ sự cấu trúc này của vũ trụ vạn vật nên trong hệ ý thức của con người được cấu thành gồm 2 thành phần, một thành phần là ý thức của con người còn thành phần thứ hai là Vi Thể của vũ trụ “Siêu Nhiên”. Đây cũng chính là thành phần giác quan thứ 6 của con người trong tổng hoà tính biết của ý thức hệ.

Trong quá trình khai mở tâm linh dẫn nhập ý thức vào với cái Sêu Nhiên trong ta. Khi ý thức tiếp cận vào nhập được với cái Siêu Nhiên thì ý thức sẽ dung thông được với cái Siêu Nhiên và sự thu nhận thông tin bên ngoài vào cái Siêu Nhiên sẽ được truyền tải vào ý thức. Từ đó chúng ta sẽ biết được mọi hoạt động của các sự vật, hiện tượng xung quanh trong quá trình phát triển và tồn tại của chúng.

Những người được khai mở tâm linh Trực Giác vào tổ chức Cứu Thế không kể tôn giáo nào, chúng sinh nào, khi có đủ Phước Báo đều được khai mở thành tịu Trực Giác và được chọn tuyển vào tổ chức Cứu Thế.

Như vậy sự phát sinh tâm linh từ con người trên thế giới có 2 dạng đặc trưng là “Nội Cảm” và Ngoại Cảm, chúng ta phải biết được sự xuất xứ của mọi hình thức tâm linh, để hòa nhập với thế giới tâm linh với sự hiểu biết và tin đúng. Phân biệt được Giữa tâm linh Cứu Thế và tâm linh ngoại cảm thông thường trong thế cuộc này. Không nghe theo với những người không hiểu biết hướng dẫn mà dẫn đến mê tín dị đoan và thực hiện những việc sai lầm, làm mất tâm linh Phước báo khi bản thân mình đã có.

2. Hướng dẫn cách tiếp nhận Tâm Linh:

Để đi vào khai mở tâm linh cho ý thức tiếp cận với  Siêu Nhiên mở ra Trực Giác, thành lập tổ chức Cứu Thế trong thời vận này.

Việc khai mở tâm linh trực giác được thể hiện ở nhiều hình thức, có thể do Đấng Siêu Nhiên khai mở tâm linh trực tiếp tại nhà, hoặc được tổ chức khai mở tâm linh theo các lớp học Cứu Thế .v.v…

Những người được Đấng Siêu Nhiên khai mở tại nhà, khi tiếp ứng tâm linh ban đầu thấy rõ trong bản thân mình có nhiều biểu hiện lạ và sau đó nghe nói ở trong đầu và sẽ được điều khiển viết ra những bài thơ linh cảm và viết các kiểu chữ tượng hình mà chúng ta không đọc được, có những lúc bút sẽ tự vẽ ra những hình mà bản thân mình không suy nghĩ điều khiển .v.v… tất cả mọi diễn biến đều từ vô thức, hoàn toàn được tác động bởi Siêu Nhiên.

Đối với những người được khai mở tâm linh ở hình thức tập trung theo từng lớp học Cứu Thế thì tiếp ứng tâm linh bắt đầu từ ngòi bút. Tự bút viết hoặc vẽ ra các nội dung như những người được Đấng Siêu Nhiên khai mở tại nhà và cũng hoàn toàn vô thức, bản thân mình không suy nghĩ, điều khiển .v.v… và sau đó từng bước nghe nói ở trong đầu.

Tất cả mọi người khi đi vào thế cuộc tâm linh này tiếp cận với tâm linh, chúng ta cần phải có bút và vở viết. Ban đầu là đặt bút vào vở theo tư thế viết thông thường, ngòi bút chạm nhẹ vào giấy không ghì mạnh, nếu ghì mạnh thì bút không tự chạy được, nếu ngòi bút không chạm đến giấy thì bút sẽ đứng yên.

Cầm bút đặt vào tư thế viết và chờ cho đến khi bút nó tự chạy, người nhận linh không được viết và trong đầu không được suy nghĩ mình sẽ viết gì, mắt luôn nhìn theo ngòi bút và bút tự chạy đến đâu thì dịch chuyển tay theo đến đó, khi bút nó tự đi ra hết lề giấy thì nhấc bút lên và để vào vị trí xuống dòng như chúng ta viết thông thường và bút lại tiếp tục tự chạy. Bút có thể tự viết ra các chữ hoặc có thể bút sẽ chạy ngùng ngoằng ra hình thù nào đó .v.v… Trong quá trình ngồi nhận Linh tuyệt đối ta không được tự viết hoặc tự vẽ theo ý mình, trong đầu không được suy nghỉ viết gì, vẽ gì mà chỉ theo giỏi và nhìn vào ngòi bút xem bút nó tự viết ra chữ gì hoặc bút nó tự vẽ ra cái gì .v.v….

Để sáng tỏ và đi đến tính chính xác trong quá trình tiếp nhận tâm linh, nhập được với trực giác và nghe nói trong đầu để được “Trời” điều khiển trong quá trình cứu độ. Trong giai đoạn tu tập tại nhà, chúng ta phải thực hiện đúng theo các phương pháp dưới đây.

2.1.  Đối vớt những người tâm linh đang ở giai đoạn linh bút:

Trong quá trình tiếp nhận Linh bằng bút, khi bút nó tự viết ra được chữ một vài câu nào đó hoặc những câu thơ, bài thơ .v.v… không phải mình nghĩ ra thì từng bước trong đầu sẽ xuất hiện những câu, những từ và bút sẽ chạy viết ra theo những câu những từ đó. Ý thức không được suy nghĩ, chỉ theo giỏi trong đầu xuất hiện những từ ngữ gì hay những câu thơ gì thì cứ để cho bút nó tự chạy ra các câu đó, ta không được viết để cho chính xác tâm linh.

Sau khi tiếp nhận Linh bút đã quen, khi ngồi nhận Linh trong đầu sẽ xuất hiện một vài từ thì sẽ nhiệm vào bút và chúng ta viết theo, không chờ bút tự chạy nữa, viết đến đâu thì trong đầu sẽ tiếp tục xuất hiện các từ ngữ đến đó và ta tiếp tục  viết theo như là có ai đang đọc trong đầu cho mình viết nhưng vô cùng mờ ảo, giống như mình nghĩ ra nhưng ý thức mình lại không nghĩ mà chỉ theo dõi. Có khi xuất hiện cả câu thơ viết chưa xong đã xuất hiện câu thơ khác, cứ như vậy tiếp tục xuất hiện trong đầu và tiếp tục viết, có khi là viết được cả một bài thơ dài .v.v… Cho đến khi trong đầu trống rỗng không thấy tín hiệu nào ra nữa thì bút sẽ dừng lại, chúng ta chẳng biết viết gì nữa và không thể viết thêm được chữ nào cả. Bởi chúng ta chỉ viết theo những gì xuất hiện ra trong đầu không phải là mình suy nghĩ .

  Trong quá trình nhận linh bút có thể khi chúng ta viết được vài ba câu thơ hay một nữa câu mà trong đầu không xuất hiện nữa thì bút sẽ dừng lại và  lúc này ta ngồi chờ cho đến khi trong đầu xuất hiện tiếp thì chúng ta tiếp tục viết theo. Tuyệt đối trong khi ngồi nhận Linh viết ta không được suy nghĩ ra bất cứ một từ nào để viết mà ý thức chỉ theo giỏi và phải chờ cho đến khi các từ ngữ được xuất hiện thì ta mới viết theo.

Cứ như vậy quen dần và mỗi khi trong đầu xuất hiện các câu, từ.vv ta không cần phải viết nữa mà vẫn biết rõ là Ngài đang nói gì .

Sự xuất hiện các câu, từ ở trong đầu khi tỏ thì ta nghe như là Ngài đang nói ở trong đầu, khi thì mờ ẩn vào ý thức giống như mình nghĩ ra. Do đó chúng ta sẽ khó phân biệt đâu là tâm linh, đâu là mình suy nghĩ ra. Từ đó đi đến nhầm lẫn trong khi nhận tâm linh, dẫn đến khi ta ngồi cầm bút viết ra các bài thơ linh cảm, đôi lúc không biết được đây là ý của Ngài hay là ý của mình nữa. Có những lúc ta đi ngoài đường hay nằm ngủ, hay đang làm việc gì đó .v.v… thi thoảng vẫn có xuất hện các câu từ ở trong đầu mà ta biết rất rõ.

Trong quá trình nhận tâm linh tuyệt đối ý thức không nghĩ gì về bất kỳ một nội dung nào mà phải hoàn toàn vô thức. Ý thức chỉ có nhiệm vụ theo dõi và quan sát trong đầu có xuất hiện ra câu, từ nào không. Khi trong đầu xuất hiện ra các câu, từ nào thì ta sẽ phát hiện được rất rõ các câu từ đó và biết được đó là câu của Ngài đã phán ra chứ không phải là mình suy nghĩ. Nếu đạt được như vậy thì tiếp đến sẽ nghe nói trong đầu.

2.2. Đối với những người đã nghe  nói được ở trong đầu:

Trong quá trình diễn biến của tâm linh không phải là thường xuyên trong ngày mà sự xuất hiện tâm linh thi thoảng vào bất kỳ thời gian nào đó trong ngày, sự diễn biến tâm linh nghe nói ở trong đầu khi tỏ khi mờ.

Trong quá trình diễn biến tâm linh có khi xuất hiện trong đầu một đoạn Kinh trong giáo lý tôn giáo của mình, tựa như mình đọc nhẩm hoặc xuất hiện một bài hát nào đó như chúng ta hát nhẩm trong đầu, cũng làm cho chúng ta mơ hồ không biết Ngài diễn ra hay là ý của ta, cho dù ý thức ta muốn lảng tránh nhưng trong đầu vẫn cứ diễn ra. Hiện tượng đó chính là Ngài diễn ra chứ không phải mình nhẩm. Thậm chí ở một số người Đấng Siêu Nhiên đang còn bắt ta phải làm thơ để đối đáp với Ngài ở trong đầu, hình thức là Ngài diễn ra vài câu thơ trong đầu chúng ta và bảo mình phải nghĩ ra một vài câu thơ khác đáp lại và chúng ta thấy như là mình đang thực hiện và cảm thấy mình làm thơ rất nhanh để đáp được với Ngài. Thật ra là không phải như vậy, ví dụ Ngài diễn ra hai câu thơ lục bát rồi lại tác hai câu thơ khác vào trong ý thức của chúng ta để trả lời, chứ chúng ta làm sao mà nghĩ ra thơ nhanh mà trả lời đối đáp trực tiếp với Ngài như vậy được.

Sự mách bảo sai khiến của Đấng siêu Nhiên đối với chúng ta chưa hoàn toàn đúng bởi đang trong những giai đoạn thử thách. Do đó khi sai khiến việc gì mình cảm thấy hợp lý thì làm, không hợp lý thì không làm. Nếu bảo gì làm ấy thì mọi người xung quanh sẽ không tin vào tâm linh của chúng ta, bản thân chúng ta cũng trở thành mê muội và chúng ta sẽ bị loại thải trước khi sự kiện đến.

Vậy nên trong thế cuộc tâm linh này mọi người cần phải biết tỉnh táo kiên trì tu hành, nhẫn nhục và tinh tấn, biết đúng biết sai trong các việc làm, từ suy nghĩ, lời nói đến hành động thì mới vượt qua được mọi thử thách mà Trời chọn lọc.

2.3. Đối với những người cần phải thử cao có tác động đột phá:

Những người này sẽ xãy ra các hiện tượng ban đầu giáng bút viết ra các bài thơ răn dạy chúng ta  và sau đó được tác ứng như là áp vong, từ lời nói đến hành động, ban đầu là các động thái nhẹ nhàng truyền bảo dặn dò mọi người theo hướng của Trời chỉ bảo, sau một thời gian các hoạt động mạnh dần lên và nhiều lúc như những kẻ điên, cũng có khi quát mắng ầm ỉ những người xung quanh, có khi đập phá cả bàn thờ, làm cho mọi người xung quanh lo lắng sợ hãi, nhầm tưởng là ma quỷ hoặc tâm thần, làm cho những người thân, hoang mang chạy chữa. Nhờ thầy đến cúng, đi bói hết chổ này chổ kia, bắt ma trừ quỷ, thậm chí có người còn đưa đi bệnh viện và bệnh viện tâm thần .v.v…

Cho dù có làm gì đi nữa cũng không có tác dụng mà phải chờ cho đến khi rút phép thử thì mới trở về bình thường. Những người này nghe nói ở trong đầu rất rõ. Trong lúc hoảng loạn nhưng ý thức  vẫn rất bình thường, vẫn hiểu biết nhưng không cưỡng lại được các hành động và lời nói của mình.

Bởi sự tác động náo loạn của Siêu Nhiên vào ý thức nên làm cho nóng tính “Sân si” dẫn đến hay quên mọi thứ. Sau khi xong phép thử mạnh này thì sẽ trở lại bình thường và nghe nói ở trong đầu rất rõ. Những người đã dỡ bỏ bàn thờ trong lúc náo loạn thử thách cũng không bị ảnh hưởng gì, không có tội lỗi khi phá bàn thờ.

Sau khi đã rút phép thử trở lại bình thường chúng ta không nên sợ nữa mà hãy tiếp tục làm lại bàn thờ và phụng sự chu đáo để được hưởng lộc Trời và theo sự chỉ dẫn của tâm linh  đi vào thế cuộc Cứu Thế.

2.4.  Đối với những người có tác động phản xạ:

Trong quá trình ứng báo tâm linh, được tác động trên cơ sở các phản xạ từ cơ thể, ví dụ như “ngáp”, tác động điều khiển xoay đầu, xoay người đi lại theo hướng điều khiển của tâm linh, có những lúc ngồi tay hoặc chân tự giơ lên đặt xuống, quay phải quay trái hoặc xui khiến trong người muốn đi đâu, làm gì .v.v… nhưng không nghe nói trong đầu được, chỉ diễn ra tâm linh ở  hình thức giống như áp vong nhưng không phải áp vong.

Hiện tượng này diễn ra là do năng lực Siêu Nhiên tác động vào năng lượng nội sinh và diễn ra các hoạt động phản xạ không điều kiện của cơ thể. Do đó sự hoạt động của cơ thể chúng ta hoàn toàn không do bản thân mình tự chủ mà do năng lực Siêu Nhiên tác động hoạt động, tựa như con người thứ hai ở trong ta.

Khi được báo ngáp ta biết được là Ngài đang báo linh cho ta, nếu có sự xui khiến trong người đi vào ngồi dưới bàn thờ thì khi ngồi một lúc cơ thể sẽ chuyển động lắc lư chao đảo. Hiện tượng này xảy ra là do sự tác động phản xạ trong cơ thể không phải do năng lượng bên ngoài thu vào làm cho ta lắc lư.

Những người được ứng báo tâm linh ở hình thức tác động phản xạ này cũng là một trong những hình thức ứng nhập thử thách, tuy không nghe được nói trong đầu hay tác ý chuyển vào cơ bút .v.v… nhưng cũng được đưa vào thế cuộc tâm linh Cứu Thế, sau này đi về địa diểm quy tụ sẽ được vào lớp khai mở tâm linh nghe nói trong đầu và đi vào thi tuyển chọn lọc như những người khác.

Đối với những người nghe được trong đầu hay cơ bút cũng có diễn ra các tác động phản xạ này.

Sự ứng báo tâm linh ở các hiện tượng nói trên trong những thời gian vừa qua cơ bản là thử thách nên nội dung tâm linh phán truyền ra cái sai nhiều hơn cái đúng để xem chúng ta có làm theo cái sai hay không, cơ bản là bày dạy, khuyên nhủ chúng ta tu hành để đi vào thế cuộc và thoát mọi hiểm họa trong thời Mạt Kiếp này. Nội dung chưa lấy gì làm cao siêu về tâm linh. Do đó sau thời gian chúng ta cảm thấy rất tầm thường, không lấy gì làm quan trọng cả. Thậm chí có khi chán nản.

Sau khi đọc hướng dẫn này xong, tất cả mọi người mới thấy tâm linh của chúng ta cực kỳ quan trọng cho bản thân, gia đình và nhân loại sắp tới. Tất cả mọi người cố gắng tu luyện và thực hiện theo hướng dẫn, chờ đến khi được chính cây bút ở tay chúng ta viết ra hoặc nghe nói ở trong đầu  báo địa chỉ cho ta về địa điểm quy tụ để được thực tập ứng dụng tâm linh và học Phép cứu độ.

Trong quá trình ứng báo tâm linh Cứu Thế trong những thời gian vừa qua được diễn ra đúng với các hiện tượng như trên thì mới đúng là Trời khai mở tâm linh Cứu Thế để tuyển chọn tổ chức Cứu Thế.

Còn các hiện tượng tâm linh khác dưới dạng ngoại cảm không nằm trong chương trình Tâm Linh Cứu Thế.

Như vậy thế cuộc tâm linh được khai mở trong chương trình Cứu Thế được thể hiện qua các phép thử của Trời giáng xuống trần gian, chọn lọc con người đưa vào tổ chức Cứu Thế không phải một sớm một chiều là xong mà cả một quá trình lâu dài thử thách mới đảm bảo chọn đúng con người có đủ Tâm Đức, Phước báo, lập ra tổ chức Cứu Thế cứu vớt loài người trong các họa nạn thiên tai, dịch bệnh trong Thời Tận Thế và lập Thái Bình nhân loại.

3. Hướng dẫn đi vào thế cuộc Tâm Linh:

Để thành lập tổ chức Cứu Thế trong thời tận thế trên toàn thế giới đòi hỏi phải có một số lượng về nhân lực rất lớn, con người phải là số đông mới đáp ứng được với khả năng công việc. Được thử thách,chọn lọc kỹ lưỡng về Đạo Đức và Phước báo .v.v… không những trong nước mà trên toàn thế giới. Do đó để đi vào thế cuộc tâm linh Cứu Thế không bất kể là người có tôn giáo hay người không tôn giáo, khi có đủ Đạo Đức và Phước báo thì vẫn được chọn tuyển vào tổ chức Cứu Thế, được khai mở tâm linh và học Phép Cứu Thế cứu độ nhân loại trong các hiễm họa thời Mạt Kiếp Tận Thế này.

Đối với những người đã có tâm linh như đã nói ở trên thì Đấng Siêu Nhiên sẽ báo cho chúng ta tìm về địa điểm quy tụ để được học tập và ứng dụng tâm linh đi vào thi tuyển, sau đó học Phép cứu độ và nguyên tắc tổ chức Cứu Thế trên toàn thế giới.

Đối với những người chưa có tâm linh và chưa hiểu biết gì về thế cuộc này, sau khi đọc hướng dẫn này mà cảm thấy nôn nao muốn tìm về địa điểm quy tụ và không thể ngồi nhà yên được thì đó là những người có Phước báo, được linh ứng điều khiến,chờ đến khi có thông báo các điểm quy tụ thì hãy tìm về địa điểm quy tụ để được khai mở các khả năng Cứu Thế, học tập và thi tuyển chọn lọc như những người đã có tâm linh nói trên.

Việc thành lập tổ chức Cứu Thế là Thiên Vận, Trời định theo định mệnh của thế giới, đến thời điểm phải được khai mở thành lập đi vào cứu đại nạn,  không thể sớm và cũng không thể chậm trể. Do đó tất cả mọi người khi đã có tâm linh được Trời thử thách hãy chăm chỉ tu hành, tu luyện tâm linh và chở đợi đến khi có thông báo địa điểm quy tụ thì tìm về địa điểm quy tụ để được học chương trình Cứu Thế, tiến đến thành lập tổ chức Cứu Thế cứu độ nhân loại trong Thời Tận Thế này.

Tất cả mọi người trong các Tôn Giáo hãy chuyên trì cầu nguyện, sám hối và tu hành rốt ráo theo giới luật đã định của tôn giáo mình để được cứu độ.

 Những người không  tôn giáo từ thời gian này trở đi hãy lập bàn thờ “ thờ Trời” trong nhà mình. Trời chính là Thượng Đế cũng là Đức Chúa Trời .vv Những cách gọi khác nhau trong các tôn giáo song đó cũng chính là Đấng Tối Cao trong vũ trụ này.  Hằng ngày vào những buổi tối phụng sự cầu nguyện cho sự an lành của gia đình, hãy bỏ những việc ác làm những điều thiện để được cứu thoát  trong thời cuộc vấn nạn  này.

Khi cần được hướng dẫn hãy liên lạc theo số điện thoại này.

Điện thoại: (84)  0396526666 – (84) 0396527777 – (84)  0396528888 .

Địa điểm quy tụ tổ chức Cứu Thế đối với những người đã có tâm linh như hướng dẫn trên ở các quốc gia sẽ được thông báo sau.

Ngày 01 tháng 07 năm 2015

http://cuuthe1805.blogspot.com/2015/06/huong-dan-i-vao-cuoc-ta.html?m=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.