Giới thiệu

Nguyễn Văn San là một chuyên gia về sức khỏe và tâm linh của Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người.

Anh có kinh nghiệm về các bộ môn bấm huyệt như Diện Chẩn của ông Bùi Quốc Châu, Tác Động Cột Sống của ông Nguyễn Tham Tán, Thập Thủ Đạo của bà Huỳnh Thị Lịch.

Anh cũng đã tham gia nghiên cứu và thực hành nhiều bộ môn khí công và thiền định.

Trang web này được xây dựng nhằm cung cấp các kiến thức tự chăm sóc bản thân cho mọi người và mọi nhà, từ các khám phá về đông y, tây y và y học bổ sung đến các phương pháp dưỡng sinh, ăn uống, hít thở, thiền định và khí công.