Đau thần kinh liên sườn

Bước 1. Ấn và hơ bộ ổn định thần kinh (trong trường hợp đau cấp có thể ấn bộ giáng hoặc thêm các huyệt giảm đau như 16, 61, 41):

Bước 2. Lăn hơ vùng phản chiếu hoặc ấn bộ vị thần kinh hai bên sườn:

Bước 3. Tác động các vùng phản chiếu khác như mang tai, vùng đầu phía trên tai, cạnh tay, cạnh chân.

Bước 4. Lăn hơ trực tiếp vùng sườn đau.

Nguyễn Văn San

There is no unique category with the slug 'phac-do'. Please insert a valid slug.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.