Trường năng lượng sinh học và việc chữa bệnh bằng năng lượng

Niềm tin vào Trường Năng lượng Sinh học (hay trường sinh lực, trường lực) của con người, hoặc các lớp hào quang của con người, đã hình thành cơ sở của phương thức chữa bệnh khác nhau trong nhiều nền văn hóa rất lâu trước khi các nhà khoa học còn đang nghi ngờ ý tưởng về sự tồn tại năng lượng của con người. Y học cổ truyền Trung Quốc, Tây Tạng, Ayureveda,… tất cả đều bắt nguồn từ niềm[…]

Read more

Bàn tay ánh sáng – 07 – trường năng lượng con người hay hào quang con người

“Hands of Light – A Guide to Healing Through the Human Energy Field” – Barbara Ann Brennan – 1987. “Bàn tay ánh sáng – sách hướng dẫn chữa trị qua trường năng lượng của con người” – dịch giả Lê Trọng Bổng – 1997. Chương 7: Trường năng lượng con người hay hào quang con người Trường năng lượng con người là biểu hiệu của năng lượng vũ trụ có liên quan mật thiết với đời sống con người. Nó có[…]

Read more

Bàn tay ánh sáng – 06 – trường năng lượng vũ trụ

“Hands of Light – A Guide to Healing Through the Human Energy Field” – Barbara Ann Brennan – 1987. “Bàn tay ánh sáng – sách hướng dẫn chữa trị qua trường năng lượng của con người” – dịch giả Lê Trọng Bổng – 1997. Chương 6: Trường năng lượng vũ trụ Khi tôi đã thành người lớn và lại bắt đầu thấy các trường năng lượng sống thì tôi đâm ra hoài nghi và lẫn lộn. Tôi chưa tìm ra được[…]

Read more

Bàn tay ánh sáng – 05 – lịch sử nghiên cứu khoa học về trường năng lượng con người

“Hands of Light – A Guide to Healing Through the Human Energy Field” – Barbara Ann Brennan – 1987. “Bàn tay ánh sáng – sách hướng dẫn chữa trị qua trường năng lượng của con người” – dịch giả Lê Trọng Bổng – 1997. Chương 5: Lịch sử nghiên cứu khoa học về trường năng lượng con người Mặc dầu các nhà thần bí không nói đến trường năng lượng hay hình thái bioplasma, truyền thống của họ qua 5.000 năm[…]

Read more

Bàn tay ánh sáng – 04b – so sánh cách nhìn bản thân và thực tại của chúng ta với các quan điểm khoa học phương Tây

“Hands of Light – A Guide to Healing Through the Human Energy Field” – Barbara Ann Brennan – 1987. “Bàn tay ánh sáng – sách hướng dẫn chữa trị qua trường năng lượng của con người” – dịch giả Lê Trọng Bổng – 1997. Chương 4: So sánh cách  nhìn bản thân và thực tại của chúng ta với các quan điểm khoa học phương Tây Hơn cả điều mình muốn thừa nhận, ta là vật phẩm của di sản khoa[…]

Read more