Trí tuệ của tế bào – phần 3

Lời giới thiệu: Trong bài này tác giả lại tiếp tục giải thích, khai triển và dẫn chứng về nguyên lý ‘Tâm lý làm chủ sinh lý’ . Ông cũng không quên nhấn mạnh rằng việc áp dụng nguyên lý này vào đời sống hàng ngày sẽ có thể giúp thay đổi cuộc sống cá nhân và xã hội trở nên lành mạnh, hạnh phúc. Luanle. Tế bào là một sinh vật có trí thông minh. Ta có thể lấy tế[…]

Read more

Trí tuệ của tế bào – phần 2

Lời giới thiệu: Ở đời ai lại không muốn thay đổi hoàn cảnh và số mạng cho tốt hơn, nhưng vấn đề này rất ít được trình bày theo góc nhìn của khoa học. Trong phần 2, TS. Bruce Lipton lại nói chuyện với chúng ta về những điều ông đã nói đến trong phần 1, ông sẽ tiếp tục trình bày đề tài này một cách chuyên môn hơn, nhằm giúp cho chúng ta làm chủ cuộc sống của mình.[…]

Read more

Trí tuệ của tế bào – phần 1

Bruce Lipton Dịch sang tiếng Việt: Luanle. Lời giới thiệu của người dịch: Tiến sĩ Bruce Lipton là nhà khoa học tiên phong chuyên nghiên cứu về lãnh vực sinh học tế bào. Ông viết bài này vào đầu năm 2007 gồm những kiến thức mới mẻ về sinh học, giúp cho chúng ta cập nhật thêm một số hiểu biết trong lãnh vực này. Không những ông bàn về sinh học với những khám phá mới làm đảo lộn lý[…]

Read more