Trích “Sự sống sau cái chết”

Trích trong “Sự Sống Sau Cái Chết: Gánh Nặng Chứng Minh“; một tác phẩm có giá trị lớn của ngài Deepak Chopra – một nhà khoa học đáng kính, một hành giả có sự chứng ngộ. (…) Câu chuyện, đã trở thành nổi tiếng trong tài liệu cận tử, thuộc về một nghệ sĩ tên là Mellen-Thomas Benedict chết vì u não năm 1982. Việc ông chết một tiếng rưỡi rồi hồi tỉnh thật không thể tin được đối với các[…]

Read more

Sự sống sau cái chết

  Khánh Phương “Life after death” (Sự sống sau cái chết), Deepak Chopra, Trần Quang Hưng dịch, Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn, 2009. Deepak Chopra sinh năm 1946 tại New Delhi, Ấn Độ. Sau khi tốt nghiệp Y khoa ông di cư sang Mỹ năm 1970. Chopra cho biết, ông chịu ảnh hưởng từ trường phái triết học Vedanta, từ văn bản cổ Bhagavad Gita viết bằng tiếng Phạn (gồm 700 câu nằm trong bộ trường ca Mahabharata), từ[…]

Read more

Linh hồn là gì?

Chúng ta sẽ dùng Phật pháp để tìm hiểu các vấn đề tâm linh. Nhà bác học lỗi lạc Albert Einstein đã từng nói về Phật giáo như sau: [trích dẫn] Nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ[…]

Read more