Khí công “Thiên Lý Tiêu Dao”

"Không có phương toa nào hay, không có thầy thuốc nào giỏi bằng chính cơ thể của bạn" - Thuận Nghĩa.
“Không có phương toa nào hay, không có thầy thuốc nào giỏi bằng chính cơ thể của bạn” – Thuận Nghĩa.

Thuận Nghĩa

Ngày xưa học thuốc, thầy có truyền cho mấy phương toa cổ, điều trị bệnh suy thận, liệt dương hay lắm. Trước đây mình dụng mấy toa này cũng giúp được khối người rồi. Cho đến khi mình có duyên gặp được một cao nhân về khí công, dạy cho mình môn Thiên Lý Tiêu Dao, một thức chuyển chân kèm theo 3 hơi thở vô ra nương theo thế vờn của tay mà thành một thế, 4 thế đó hợp lại thành 1 bước. Đại sư khí công ấy nói khi đã đi được 1 ngàn bước (Thiên Lý) – mỗi ngày chỉ cần đi từ 5 đến 7 bước ấy là đủ), thì mọi bệnh tật đều lùi lại sau lưng. Đi được 2 ngàn bước thì khí lực sung mãn như hồi mười chín đôi mươi. Đi được 3 ngàn bước thì 10 năm không có đàn bà cũng chẳng sao, mà một đêm có 10 người đàn bà cũng không thấm gì. Đi được từ 5 ngàn bước trở lên thì tinh thần sảng khoái, thần khí sung mãn, lúc nào cũng cũng tràn trề nhựa sống, mà thanh thản đến vô cùng đó là cảnh giới của Tiêu Dao. Ông nói đây là một bộ khí công chữa về bệnh thận suy vô cùng linh diệu.

Mình đã từng tập rất chuyên cần bộ khí công này. Đi được bao nhiêu bước rồi cũng không biết nữa, nhưng năm bảy năm không gần gũi giới sắc cũng chẳng sao cả. Tất nhiên chưa có điều kiện để thử 1 đêm với 10 phụ nữ, nhưng mình tin là cũng chẳng can hệ gì nếu có (he he…).

Continue reading “Khí công “Thiên Lý Tiêu Dao”” »