Những ấn tượng sâu sắc về nhà ngoại cảm Phạm Thị Phú

PGS. TS. Bùi Tiến Quý Nhà ngoại cảm Phạm Thị Phú được nhân dân thường gọi thân mật là “Cô Phú”, bắt đầu dùng khả năng đặc biệt của mình giúp đỡ cộng đồng từ đầu tháng 9 năm 2004. Lần đầu tiên tôi gặp cô Phú vào tháng 3 năm 2006, tức là sau hơn một năm cô bước ra giúp đời. Hồi đó, có một đoàn từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội lên thị xã Sông[…]

Read more

Nhà ngoại cảm Phạm Thị Phú

Nguyễn Văn Tiêu, Trịnh Tố Long (Báo Người cao tuổi số 978 ngày 29/10/2011) Tại Tọa đàm khoa học ngày 27-8-2011 ở Hội trường Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Bác, sau phần tham luận của các GS Vũ Khiêu, GS Đoàn Xuân Mượu, của nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải về chữa bệnh bằng năng lượng nội ngoại sinh của cụ Lang Cần, có bà Phạm Thị Phú (ở thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) là người duy[…]

Read more