No Picture
No Picture

Một số video Diện chẩn trên YouTube

Th3 14, 2013 Nguyen Van-San 1

Thầy Bùi Quốc Châu: Chương trình “Cây cao bóng cả” trên đài VTV: http://www.youtube.com/watch?v=3yGjCZEk5s4 Chương trình giới thiệu Diện Chẩn trên đài SCTV6: http://www.youtube.com/watch?v=g1AEvPRtYsQ Lý […]