Tag Archive: Lý Phước Lộc

tháng 11 12

Diện chẩn và bấm huyệt Lý Phước Lộc (đầy đủ)

Đồng ứng trị liệu pháp Đĩa 1 (37:47) … Đĩa 2 (1:25:21) … Đĩa 3 (1:07:08) … Đĩa 4 (1:20:39) … Đĩa 5 (1:37:48) … Đĩa 6 (46:45) … Đĩa 7 (1:29:55) … Đĩa 8 (1:44:14) … Đĩa 9 (1:33:50) … Đĩa 10 (1:35:59) … Đĩa 11 (1:44:19) … Đĩa 12 (1:34:54) … Đĩa 13 …

Continue reading »

tháng 8 24

Diện chẩn và bấm huyệt của thầy Lý Phước Lộc (tiếp theo)

Thiếu đĩa số 1 và 2 (bổ sung sau) 3- https://www.youtube.com/watch?v=eq78Mya4ZMM 4- https://www.youtube.com/watch?v=2yi_kebgTJ8 5- https://www.youtube.com/watch?v=pVZViNDzCY4 6- https://www.youtube.com/watch?v=jIXae5pcM6M 7- https://www.youtube.com/watch?v=2yi_kebgTJ8 8- https://www.youtube.com/watch?v=3q8wpWnWP1s 9- https://www.youtube.com/watch?v=36ael6VtOSs 10- https://www.youtube.com/watch?v=AGAPKW8gL3Q 11- https://www.youtube.com/watch?v=Tiz4YG534n4 12- https://www.youtube.com/watch?v=Yapye0S0UQ8 13- https://www.youtube.com/watch?v=hmmXI1bRO-w 14- https://www.youtube.com/watch?v=SqnRdJd84H4 15- https://www.youtube.com/watch?v=ljKP21kxZwk (Nguồn: http://khicongydaododucngoc.blogspot.com/)

tháng 5 24

Diện chẩn và bấm huyệt của thầy Lý Phước Lộc

Chị Loan Nguyen đang tải lên các video của thầy Lý Phước Lộc, còn thiếu đĩa 1 và đĩa 2: Đĩa 3: http://www.youtube.com/watch?v=eq78Mya4ZMM Đĩa 4: http://www.youtube.com/watch?v=2yi_kebgTJ8 Đĩa 5: http://www.youtube.com/watch?v=pVZViNDzCY4 Đĩa 6: http://www.youtube.com/watch?v=jIXae5pcM6M

tháng 3 14

Một số video Diện chẩn trên YouTube

BQC-vtv

Thầy Bùi Quốc Châu: Chương trình “Cây cao bóng cả” trên đài VTV: http://www.youtube.com/watch?v=3yGjCZEk5s4 Chương trình giới thiệu Diện Chẩn trên đài SCTV6: http://www.youtube.com/watch?v=g1AEvPRtYsQ Lý Văn Kiệt chữa bệnh sỏi thận: http://www.youtube.com/watch?v=Mt06aguUJC0 Học viên khóa 116 báo cáo về bệnh tróc da tay: http://www.youtube.com/watch?v=e32griKcJD4 Chia sẻ của cô Nguyễn Thiện Phương Hạnh khóa 120: http://www.youtube.com/watch?v=MV-LJYaZ27Q …

Continue reading »