Tag Archive: ho ngứa cổ

tháng 3 20

1001 mẹo vặt chữa bệnh bằng Diện Chẩn – kỳ 3

Đau bụng Có thể khỏi nhanh bằng một trong những cách chữa đơn giản sau: – Hơ (bằng điếu ngải) hai lòng bàn tay độ 10 phút. – Hơ hai lòng bàn chân độ 10 phút. – Hơ rốn và lấy tay lăn quanh miệng.

Continue reading »