1001 mẹo vặt chữa bệnh bằng Diện Chẩn – kỳ 3

Đau bụng

Có thể khỏi nhanh bằng một trong những cách chữa đơn giản sau:
– Hơ (bằng điếu ngải) hai lòng bàn tay độ 10 phút.
– Hơ hai lòng bàn chân độ 10 phút.
– Hơ rốn và lấy tay lăn quanh miệng. Continue reading “1001 mẹo vặt chữa bệnh bằng Diện Chẩn – kỳ 3” »