Blog Archives

A New Acupuncture Method: Face Diagnosis And Cybernetic Therapy

Tran Van Sen, Leon Jones American Journal of Acupuncture. Vol. 13, No. 4, October-December 1985. Tran Van Sen is a medical doctor and registered acupuncturist who received his medical training in Saigon, and at the Academy of Paris, France. Leon

Tagged with: , , ,
Posted in 'dien chan' in english

Nguyễn Văn San

Nguyễn Văn San
  • Tư vấn, chăm sóc sức khỏe bằng các phương pháp tự nhiên như Diện chẩn, Bấm huyệt, Khí công, Thực dưỡng và Thiền.
  • Từ 18h-21h tại 174 Giải Phóng, phòng 312, nhà P3 (17 tầng), Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, điện thoại: 0945 689 573.

Bài trong tháng

Thống kê

Xem bài

Xem bài|Xem trang |Truy cập

  • Trong 24 giờ: 3,008
  • Trong 7 ngày: 21,396
  • Trong 30 ngày: 95,356
  • Trực tuyến: 8