Các bộ huyệt căn bản do lương y Tạ Minh thiết kế

1. Bộ Thăng

127 , 50 , 19 , 37 , 1 , 73 – + , 189 , 103 ,  300 – +,  0 – +.

Bộ Thăng làm hưng phấn thần kinh, tăng sức đề kháng, làm ấm người toàn thân và xua tan hàn khí.

Bộ Thăng có tác dụng đối với những bệnh gốc hàn như cảm lạnh, trúng gió lạnh, mắc mưa, viêm phế quản do lạnh, sa nội tạng nhẹ, … Không nên dùng bộ Thăng trong các trường hợp người gầy khô, âm hư huyết kém; huyết áp cao dương chứng; nhiễm trùng, viêm loét. Continue reading “Các bộ huyệt căn bản do lương y Tạ Minh thiết kế” »

Các bộ huyệt căn bản do CLB Diện Chẩn Hà Nội sưu tầm

Ghi chú: TM: Tạ Minh; PXQ: Phan Xuân Quyên; TDT : Trần Dũng Thắng.

 1. Bộ thăng cho người già: 22, 127, 63, 103.
 2. Bộ thăng khí (TM): 127, 50, 19, 37, 1, 73, 189, 103, 300, 0. Trái trước.
 3. Bộ giáng (TM): 124, 106, 34, 26, 61, 3, 143, 39, 14, 222, 85, 156, 87. Phải trước.
 4. Bộ bổ trung (TM): 127, 50, 19, 37, 1, 7, 0. Trái trước.
 5. Bộ thiếu dương (TM): 324, 24, 41 (437), 235, 290, 184, 34, 156.
 6. Bổ âm huyết (TM): 22, 347, 127, 63M, 17, 113, 7, 63, 50, 19, 39, 37, 1, 290, 0. Phải trước.
 7. Bộ điều hòa (TM):
  A.      34, 290, 156, 39, 19, 50, 3, 36.
  B.      106, 1, 127, 39, 19, 50, 3, 36.
 8. Bộ trừ đàm thấp thủy (TM):
  A.      Lọc thấp:  240, 12, 184, 290, 7, 347.
  B.      Trừ thấp:  521, 87, 22B,  235, 127, 347,  236, 85, 29 (222),  53,  7, 63,  64, 287, 19, 39,  1, 290,  240,  26, 103.
 9. Điều chỉnh cơ: 16, 61, 19, 127, 156 + Bộ vị.
 10.  Làm giãn cơ: 19, 290, 16-, 61-. Continue reading “Các bộ huyệt căn bản do CLB Diện Chẩn Hà Nội sưu tầm” »