Tag Archive: Bộ huyệt căn bản

tháng 3 25

Các bộ huyệt căn bản do lương y Tạ Minh thiết kế

1. Bộ Thăng 127 , 50 , 19 , 37 , 1 , 73 – + , 189 , 103 ,  300 – +,  0 – +. Bộ Thăng làm hưng phấn thần kinh, tăng sức đề kháng, làm ấm người toàn thân và xua tan hàn khí. Bộ Thăng có tác dụng đối với những bệnh …

Continue reading »

tháng 3 25

Các bộ huyệt căn bản do CLB Diện Chẩn Hà Nội sưu tầm

Ghi chú: TM: Tạ Minh; PXQ: Phan Xuân Quyên; TDT : Trần Dũng Thắng. Bộ thăng cho người già: 22, 127, 63, 103. Bộ thăng khí (TM): 127, 50, 19, 37, 1, 73, 189, 103, 300, 0. Trái trước. Bộ giáng (TM): 124, 106, 34, 26, 61, 3, 143, 39, 14, 222, 85, 156, 87. …

Continue reading »