Blog Archives

Các bộ huyệt căn bản do lương y Tạ Minh thiết kế

1. Bộ Thăng 127 , 50 , 19 , 37 , 1 , 73 – + , 189 , 103 ,  300 – +,  0 – +. Bộ Thăng làm hưng phấn thần kinh, tăng sức đề kháng, làm ấm người toàn

Tagged with: ,
Posted in Sổ tay Diện Chẩn

Các bộ huyệt căn bản do CLB Diện Chẩn Hà Nội sưu tầm

Ghi chú: TM: Tạ Minh; PXQ: Phan Xuân Quyên; TDT : Trần Dũng Thắng. Bộ thăng cho người già: 22, 127, 63, 103. Bộ thăng khí (TM): 127, 50, 19, 37, 1, 73, 189, 103, 300, 0. Trái trước. Bộ

Tagged with: ,
Posted in Sổ tay Diện Chẩn

Nguyễn Văn San

Nguyễn Văn San
  • Tư vấn, chăm sóc sức khỏe bằng các phương pháp tự nhiên như Diện chẩn, Bấm huyệt, Khí công, Thực dưỡng và Thiền.
  • Địa chỉ: 174 Giải Phóng, phòng 312 nhà P3 (17 tầng), Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
  • Gọi điện trước để đăng ký lịch theo số: 0945 689 573.

Bài trong tháng

Thống kê

Xem bài

Xem bài|Xem trang |Truy cập

  • Trong 24 giờ: 3,028
  • Trong 7 ngày: 21,889
  • Trong 30 ngày: 92,916
  • Trực tuyến: 10