Đệ tử của Kỳ Môn Vương tu Đại Pháp

[Chanhkien.org] Sư phụ của Điền Thanh (tên mượn) gọi là “Kỳ Môn Tử”, tinh thông Dịch học thuật số “Kỳ môn độn giáp”, dân gian gọi ông là “Kỳ Môn Vương”, chỉ thu bảy vị đệ tử trên toàn quốc. Khi còn trong bộ đội, một lần Điền Thanh theo thủ trưởng lên núi Thái Sơn thì gặp một cụ già bị trẹo chân giữa Thiên Môn; ông đã cõng cụ già xuống núi. Cụ già mười phần cảm kích, nói: “Tạ[…]

Read more

Câu chuyện của Mặt trăng

Bài viết của Chung Nguyên [MINH HUỆ 20-07-2008] Trong một thời kỳ của Trái đất lần trước, Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền tại thế gian con người, cũng nhờ Đại Pháp có uy lực vô tỷ, mà đã khiến cho trình độ đạo đức của toàn nhân loại đạt đến cao độ chưa từng có. Đồng thời cũng đã sáng tạo ra nền văn minh nhân loại với trình độ phát triển đỉnh cao. Mặt trăng là từ đó mà[…]

Read more

Lưu Bang có quen biết Tào Tháo không?

[Chanhkien.org] Nếu như tôi hỏi bạn, “Lưu Bang có quen biết Tào Tháo không?”, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy đây là một câu hỏi rất nực cười. Hán Cao Tổ Lưu Bang, vị Hoàng đế đầu tiên của triều Hán; Tào Tháo, một Thừa tướng của Hán Hiến Đế, vị Hoàng đế cuối cùng của triều Hán, hai người cách biệt cả 400 năm. Tào Tháo có thể biết được Lưu Bang là tổ tiên đời xưa của vị Hoàng đế[…]

Read more

Câu chuyện luân hồi: Ba đời tìm Pháp

[Chanhkien.org] Lời tựa: Từ bề ngoài mà nhìn, chúng ta kiếp này đắc Pháp thật dễ dàng, có người thậm chí đắc được Pháp mà không biết trân quý, còn có một số người do các loại nhân tâm không buông bỏ được mà ly khai khỏi Pháp. Bài viết này thông qua câu chuyện một người đã trải qua ba đời mà thuyết minh: đừng thấy đời này đắc Pháp dễ dàng, trước đây chúng ta đã vì tìm kiếm Đại[…]

Read more

Bệnh của Tiểu Địch được chữa lành

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc [Chanhkien.org] Tiểu Địch từng là đồng nghiệp với tôi. Chúng tôi thực sự rất hợp nhau nên cô ấy xem tôi như chị gái. Tuy nhiên, vì đồng lương ít ỏi nên chúng tôi làm việc cùng không được bao lâu cho tới khi Tiểu Địch kiếm một công việc khác ở miền Nam. Chúng tôi thỉnh thoảng liên lạc với nhau qua Internet, nhưng một ngày cô ấy gọi điện thoại[…]

Read more