Những người không sợ rét

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Việt Nam [ChanhKien.org] NHỮNG NGƯỜI KHÔNG SỢ RÉT Những cành cây khô gầy trơ trụi Cứ co ro trong giá rét, cạnh hồ. Sóng trùm chăn ru mặt nước sương mờ, Hà Nội sớm, mưa dầm dề không ngớt. Có những người vẫn lặng yên luyện tập Nơi vườn hoa, trong ngõ nhỏ, bên hồ Thân hiên ngang, tâm bình thản không ngờ Từng động tác hoãn mạn viên thong thả. Dường như không[…]

Read more