Lớp Diện Chẩn cơ bản tháng 5

  • Giới thiệu những khái niệm căn bản về Diện Chẩn, hướng dẫn sử dụng dụng cụ.
  • Hướng dẫn chữa các bệnh thông thường và một số bệnh cụ thể theo yêu cầu của học viên.
  • Giáo viên: Thạc sỹ Nguyễn Văn San (09 4568 9573).
  • Thời gian: 9h00 -11h30, trong 5 buổi từ thứ hai (8/5/2017) đến thứ sáu (12/5/2017).
  • Địa điểm: Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người, số 9A ngõ 218, đường Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.
  • Học phí: 1.000.000 đồng. Đăng ký với anh Dương, điện thoại 09 7631 1768.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.