Đau thần kinh liên sườn

Bước 1. Ấn và hơ bộ ổn định thần kinh (trong trường hợp đau cấp có thể ấn bộ giáng hoặc thêm các huyệt giảm đau như 16, 61, 41):

Bước 2. Lăn hơ vùng phản chiếu hoặc ấn bộ vị thần kinh hai bên sườn:

Bước 3. Tác động các vùng phản chiếu khác như mang tai, vùng đầu phía trên tai, cạnh tay, cạnh chân.

Bước 4. Lăn hơ trực tiếp vùng sườn đau.

Nguyễn Văn San

Related Post

Liên hệ

Nguyễn Văn San, 094 568 9573
ngvsan@gmail.com, facebook: ngvsan

Danh mục bài viết

2 Comments

  1. Kinh chao Luong Y Tran Dung Thang

    Chau co vai viec can thinh giao. Kinh xin Thay giup cho. Chau co nguoi than dang benh teo thuy nao phai, ma y hoc con goi la chung HOI BIEN. Chau muon dung dien chan giup ban ay. Nhung khong biet nen bat dau nhu the nao. Kinh xin Thay dan dat cho

    Kinh Thay

    Dieu Hieu

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*