Diện chẩn

3 Comments

  • Đúng là hơi nghịch thật. Cảm ơn bạn vì một lời bình luận đúng.

   Nhưng cũng cần giải thích thêm: Diện Chẩn không tác động vào “bệnh”, mà tác động đến “toàn thể người đang có bệnh”. Vì thế nó không chữa “bệnh”, mà chữa “toàn thể người đang có bệnh”, giúp toàn bộ cơ thể người đó “tự điều chỉnh”.

   Việc cơ thể người bệnh tự điều chỉnh theo hướng giảm bớt đau đớn và tắc nghẽn có thể làm khỏi một số bệnh nào đó. Đối với những người mới làm Diện Chẩn, ít nhất nó cũng giúp hỗ trợ một số bệnh thông thường. Nhưng đối với những người làm Diện Chẩn lâu năm, dường như nó có thể hỗ trợ được khá nhiều bệnh.

   Thân ái,
   San

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*