Kinh ngạc lớp học khám phá bộ não ở Hà Nội

Quá trình trao đổi, giải mã hiện tượng mà chúng ta vẫn gọi là vong nhập, ma nhập với Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân, tôi nhận thấy rằng, hầu hết đó chỉ là hiện tượng ám thị. Ám thị có 2 loại, gồm ám thị truyền từ ngoài vào não, và ám tự ám thị do người đó tự nghĩ ra, tự huyễn hoặc. Hai chữ ám thị quả thực là cánh cổng mở ra bộ não bao la, huyền diệu[…]

Read more

Thạc sĩ thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân

~ VTV1 phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Quân về ngôn ngữ cơ thể (tháng 8/2012). ~ Trích đoạn giảng dậy lớp kỹ năng nâng cao, sự khác nhau bộ não nam và nữ  (tháng 1/2012). ~ Thạc sĩ Thu Huyền phát biểu trong chương trình truyền hình VTV1 về bệnh trầm cảm (tháng 2/2012). “Liệu pháp thôi miên không chỉ là ”thánh đạo”  trong ngũ lộ y đạo, mà còn là chìa khóa để mở ra cánh cửa của mọi sự[…]

Read more