Từ thuốc tới thiền – 02 – được chữa lành ngụ ý là cái toàn thể

Được chữa lành ngụ ý là cái toàn thể Từ ‘thiền – meditation’ và từ ‘thuốc – medicine’ có cùng gốc. Thuốc nghĩa là cái chữa lành về thể chất, còn thiền nghĩa là cái chữa lành về tâm linh. Cả hai đều là những năng lực chữa lành. Một điều khác cần phải nhớ: từ ‘chữa lành – healing’ và từ ‘toàn thể – whole’ cũng có cùng gốc. Được chữa lành đơn giản có nghĩa là toàn thể, không[…]

Read more

Từ thuốc tới thiền – 01 – định nghĩa về mạnh khỏe

Định nghĩa về mạnh khỏe Mạnh khoẻ được ngụ ý là gì? Điều này chúng ta phải cố gắng hiểu. Thông thường, nếu chúng ta hỏi bác sĩ trị liệu định nghĩa của mạnh khoẻ là gì, người đó sẽ chỉ nói rằng mạnh khoẻ là không có ốm bệnh. Nhưng định nghĩa này là tiêu cực. Điều không may là chúng ta phải định nghĩa mạnh khoẻ dưới dạng ốm yếu. Mạnh khoẻ là điều tích cực, trạng thái tích[…]

Read more

Từ thuốc tới thiền – 00 – lời nói đầu

Thuốc và Thiền Bài nói của Osho cho Hội y tế Ấn Độ Con người là bệnh tật. Bệnh tật xảy ra cho con người, nhưng bản thân con người cũng là bệnh tật rồi. Đây là vấn đề của con người, và thế nữa, đây là tính duy nhất của con người. Đây là điều may mắn tốt lành của con người, và đây cũng là điều bất hạnh cho con người. Không con vật nào trên trái đất này[…]

Read more