Từ thuốc tới thiền – 12 – dồn nén và quá căng

Dồn nén và quá căng Dồn nén không phải bao giờ cũng sai; nó có thể có ích theo nhiều cách đẹp. Nó không nhất thiết là tiêu cực, nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng nó là tiêu cực, rằng nó là không tốt, thế thì chúng ta tạo ra vấn đề. Dồn nén trong bản thân nó có thể được dùng như bàn đạp, nó có thể trở thành một dạng sáng tạo. Nhưng thông thường chúng ta đã được[…]

Read more

Từ thuốc tới thiền – 11 – chìa khoá cho thảnh thơi

Chìa khoá cho thảnh thơi Toàn bộ xã hội đều hướng theo phục vụ cho công việc. Đây là một xã hội tham công tiếc việc. Nó không muốn bạn học lấy thảnh thơi, cho nên từ ngay thời trẻ thơ nó đã nhồi vào tâm trí bạn những ý tưởng phản thảnh thơi. Tôi không bảo bạn thảnh thơi cả ngày. Làm công việc của mình, nhưng tìm ra thời gian nào đó cho bản thân mình, và điều đó[…]

Read more

Từ thuốc tới thiền – 10 – gốc rễ của căng thẳng

Gốc rễ của căng thẳng Căng thẳng thân thể đã được tạo ra bởi những người, nhân danh tôn giáo, đã từng thuyết giảng về thái độ phản thân thể. Tại phương Tây, Ki tô giáo đã rất nhấn mạnh tới đối kháng với thân thể. Một phân chia sai lầm, vực thẳm phân cách, đã được tạo ra giữa bạn và thân thể bạn; thế thì toàn bộ thái độ của bạn trở thành việc tạo ra căng thẳng. Bạn[…]

Read more

Từ thuốc tới thiền – 09 – kính trọng thân thể

Kính trọng thân thể Kính trọng thân thể mình theo cùng cách như bạn kính trọng linh hồn mình. Thân thể bạn cũng thiêng liêng như linh hồn bạn vậy. Trong sự tồn tại mọi thứ đều thiêng liêng bởi vì toàn bộ sự vật đang đập rộn ràng cùng với nhịp đập của điều thiêng liêng… Bạn đang chuyển từ khoảnh khắc nọ sang khoảnh khắc kia, từ một giai đoạn tâm thức này sang giai đoạn tâm thức khác.[…]

Read more

Từ thuốc tới thiền – 08 – thiền và tâm thần học

Thiền và tâm thần học Không trị liệu tâm lí nào có phẩm chất của thiền, bởi vì không phép trị liệu tâm lí nào tạo ra được một người chứng ngộ. Những người sáng lập ra chúng không chứng ngộ còn những người chứng ngộ ở phương Đông thì lại chẳng bao giờ bận tâm về bất kì phép trị liệu tâm lí nào. Họ thậm chí chẳng bận tâm gì tới tâm lí hay bản thân tâm trí, bởi[…]

Read more