Từ thuốc tới thiền – 16 – giấc ngủ

Giấc ngủ Trong giấc ngủ chúng ta đạt tới cùng chỗ chúng ta tới trong thiền. Khác biệt duy nhất là ở chỗ trong giấc ngủ chúng ta vô ý thức, còn trong thiền chúng ta tràn đầy ý thức. Nếu ai đó đã trở nên tràn đầy nhận biết, thậm chí trong giấc ngủ của mình, người đó sẽ có cùng kinh nghiệm như trong thiền. Chẳng hạn, nếu chúng ta đưa một người vào cơn mê, và trong trạng[…]

Read more

Từ thuốc tới thiền – 15 – đau đớn

Đau đớn Bạn đang trong cơn đau – cái gì thực sự xảy ra bên trong? Phân tích toàn bộ hiện tượng này: cơn đau có đó, và có ý thức này rằng cơn đau có đó. Đây là hai điểm: cơn đau có đó, và có ý thức này rằng cơn đau có đó. Nhưng không có lỗ hổng, và bằng cách nào đó, “Tôi đang trong cơn đau” – cảm giác này xảy ra – “Tôi đang trong cơn[…]

Read more

Từ thuốc tới thiền – 14b – thức ăn và mạnh khoẻ

Thức ăn và mạnh khoẻ (tiếp) Tôi ghét quá nặng cân nhưng không thể nào làm giảm trọng lượng được rất lâu mặc cho mọi chế độ ăn kiêng tôi đã thử… Bạn có một ý tưởng rất cầu toàn về thân thể phải thế nào, về bạn phải thế nào. Bạn có một mục đích rất rõ ràng, và bởi vì mục đích rõ ràng đó mà bạn không đạt tới và bạn không thể nào chấp nhận được bản[…]

Read more

Từ thuốc tới thiền – 14a – thức ăn và mạnh khoẻ

Thức ăn và mạnh khoẻ Không con vật nào ăn như con người; mọi con vật đều có thức ăn được chọn lựa của nó. Nếu bạn đem trâu vào vườn và bỏ chúng đấy, chúng sẽ chỉ ăn một loại cỏ đặc biệt. Chúng sẽ không ăn mọi thứ và bất kì thứ gì – chúng rất chọn lựa. Chúng có cảm giác nào đó về thức ăn của chúng. Con người đã đánh mất hoàn toàn, đã không còn[…]

Read more

Từ thuốc tới thiền – 13 – phiền muộn, bệnh của người giầu

Phiền muộn, bệnh của người giầu Con người bao giờ cũng sống với hi vọng, với tương lai, với cõi trời ở đâu đó xa xăm. Con người chưa bao giờ sống trong hiện tại – thời vàng son của người đó vẫn còn đang tới. Nó giữ cho người đó còn nhiệt tình bởi vì điều lớn lao hơn đang sắp xảy ra; tất cả mọi khao khát của người đó đang sắp được hoàn thành. Có niềm vui lớn[…]

Read more