Bàn tay ánh sáng – 04a – trải nghiệm riêng

“Hands of Light – A Guide to Healing Through the Human Energy Field” – Barbara Ann Brennan – 1987. “Bàn tay ánh sáng – sách hướng dẫn chữa trị qua trường năng lượng của con người” – dịch giả Lê Trọng Bổng – 1997. PHẦN II: HÀO QUANG CON NGƯỜI “Điều kỳ diệu xảy ra không ngược với tự nhiên mà chỉ ngược với cái ta biết trong tự nhiên” – St. Augustine. Nhập đề: Trải nghiệm riêng Vì ta để[…]

Read more

Bàn tay ánh sáng – 03 – ghi chép về rèn luyện và phát triển việc hướng dẫn

“Hands of Light – A Guide to Healing Through the Human Energy Field” – Barbara Ann Brennan – 1987. “Bàn tay ánh sáng – sách hướng dẫn chữa trị qua trường năng lượng của con người” – dịch giả Lê Trọng Bổng – 1997. Chương 3: Ghi chép về rèn luyện và phát triển việc hướng dẫn Tôi tin rằng điều quan trọng đối với người thầy chữa là được đào tạo tốt về chuyên môn: phương pháp chỉ đạo, giải[…]

Read more

Bàn tay ánh sáng – 02 – cách sử dụng cuốn sách

“Hands of Light – A Guide to Healing Through the Human Energy Field” – Barbara Ann Brennan – 1987. “Bàn tay ánh sáng – sách hướng dẫn chữa trị qua trường năng lượng của con người” – dịch giả Lê Trọng Bổng – 1997. Chương 2: Cách sử dụng cuốn sách Cuốn sách này được viết ra chủ yếu cho những ai quan tâm đến sự hiểu biết bản thân và khám phá bản thân, quan tâm đến phương pháp chữa[…]

Read more

Bàn tay ánh sáng – 01 – trải nghiệm chữa trị

Barbara Ann Brennan (19/2/1939) “Hands of Light – A Guide to Healing Through the Human Energy Field” – Barbara Ann Brennan – 1987. “Bàn tay ánh sáng – sách hướng dẫn chữa trị qua trường năng lượng của con người” – dịch giả Lê Trọng Bổng – 1997. PHẦN I: SỐNG TRÊN HÀNH TINH NĂNG LƯỢNG Tôi vẫn cho rằng sự xúc cảm ngưỡng mộ thiêng liêng đối với vũ trụ là niềm khích lệ nghiên cứu khoa học mạnh nhất[…]

Read more

Bàn tay ánh sáng – 00 – lời giới thiệu

Barbara Ann Brennan (19/2/1939) “Hands of Light – A Guide to Healing Through the Human Energy Field” – Barbara Ann Brennan – 1987. “Bàn tay ánh sáng – sách hướng dẫn chữa trị qua trường năng lượng của con người” – dịch giả Lê Trọng Bổng – 1997. Đôi điều về tác giả Barbara Brennan là nhà chữa trị thực hành, nhà tâm lý trị liệu và nhà khoa học. Bà là chuyên viên khoa học Trung tâm phi hành thuộc[…]

Read more