Bí pháp luyện đạo – 08 – thực hành luyện khí hóa thần

Bát Nương Diêu Trì Cung giáng bút Từ Huệ chấp bút Luyện khí hóa thần: phần thực hành Khi thấy trong mình thơ thới nhẹ nhàng, thần trí mở mang, thể xác khỏe mạnh thì tiếp qua phần luyện khí hóa thần. Thời gian 40 ngày, mỗi ngày 30 phút, 15 phút luyện, 15 phút tịnh. 20 ngày đầu đưa hơi thở từ hỏa hầu lên ót, 10 ngày kế tiếp đưa hơi thở từ ót vô óc, 10 ngày sau[…]

Read more

Bí pháp luyện đạo – 07 – thực hành luyện tinh hóa khí

Bát Nương Diêu Trì Cung giáng bút Từ Huệ chấp bút Đêm 21 rạng 22 tháng 4 năm Kỉ Mùi (1979) Bát Nương mừng các con. Đêm nay, Bát Nương giảng tiếp về bí pháp luyện đạo. Hôm qua nói về giáo lý Cao Đài hơi nhiều, nay trở lại phần thực hành cho các con lãnh hội. Luyện đạo thực hành là phần luyện và tịnh tại Vạn Pháp cung hay Trí Huệ cung. Trước khi thực hành phần luyện[…]

Read more

Bí pháp luyện đạo – 06 – vị tha là trời, vị ngã là chúng sanh

Bát Nương Diêu Trì Cung giáng bút Từ Huệ chấp bút Đứng giữ bốn cột Long Hoa, nguớc lên trần, ta thấy có vẽ một cái cân nhỏ giống như cân tiểu ly. Cân này nằm trên quả địa cầu. Trên cán cân có một bàn tay thiêng liêng cầm cân nảy mực. Đó là cân công bình thiêng liêng. Đức Chí Tôn dùng cân này để cân tội phước mà định ngôi vị cho cả chúng sanh. Bước tới một[…]

Read more

Bí pháp luyện đạo – 05 – vào cõi vô vi

Bát Nương Diêu Trì Cung giáng bút Từ Huệ chấp bút Đêm 20 rạng 21 tháng 4 năm Kỉ Mùi (1979) Bát Nương mừng các con. Đêm nay, Bát Nương giảng tiếp về luyện đạo. Đêm qua, Bát Nương đã nói hết phần luyện khí hóa thần. Đêm nay, Bát Nương giảng đến phần luyện thần hườn hư. 3. Luyện thần hườn hư Luyện thần hườn hư là làm cho chơn thần tuy xuất ra khỏi thể xác mà vẫn còn[…]

Read more

Bí pháp luyện đạo – 04 – chuyển khí lên não

Bát Nương Diêu Trì Cung giáng bút Từ Huệ chấp bút Đêm 19 rạng 20 tháng 4 năm Kỉ Mùi (1979) Bát Nương mừng các con. Đêm nay, Bát Nương giảng tiếp về bí pháp luyện đạo. Có những dấu hiệu sau đây cho ta biết tinh đã hóa khí: các con cảm thấy trong mình thơi thới nhẹ nhàng, thần trí sáng suốt, ăn ngon, ngủ yên, không có chiêm bao ác mộng, vui vẻ, yêu đời, yêu cảnh vật,[…]

Read more