Tâm linh và bệnh tật – 04 – hồn, phách, vía, thần, ý và trí

Đỗ Đức Ngọc Chương 4: Hồn, phách, vía, thần, ý và trí Có sự đối đãi hai chiều giữa thân bệnh và tâm bệnh. Khi thân bệnh dù có tổn thương thực thể nhưng chưa làm mất chỗ cư trú của phần tâm linh thì thân bệnh không đáng ngại, nhưng tâm bệnh có thể làm tổn thương thân bệnh. Chúng ta hãy nghiên cứu đến các hiện tượng sau : 1-Hiện tượng chưa tổn thương thể phách : Thân thể[…]

Read more

Tâm linh và bệnh tật – 03 – thân bệnh và tâm bệnh

Đỗ Đức Ngọc Chương 3: Thân bệnh và tâm bệnh Qua tám trường hợp trên, chúng ta thấy, ngoài Thể Xác được góp nhặt từ cát bụi (theo Thiên Chúa giáo ) hay tinh cha huyết mẹ (theo Phật giáo), thành một thân tứ đại gồm đất, nước, gió, lửa, mà đông y gọi là lục phủ ngũ tạng, có đủ tứ đại : đất thuộc thổ, trong thổ có chứa kim, nước thuộc thủy, gió thuộc phong mộc, lửa thuộc[…]

Read more

Tâm linh và bệnh tật – 02 – hữu hình và vô hình

Đỗ Đức Ngọc Chương 2: Hữu hình và vô hình Ở mỗi con người chúng ta ai cũng có hai phần cấu trúc hữu hình và vô hình. Phần cấu trúc hữu hình là cơ thể vật chất tạo ra hình hài cơ thể nam nữ với đầy đủ các cơ quan tạng phủ do các tế bào hòa hợp lại. Phần cấu trúc vô hình là cấu trúc tâm linh, trong đó có một phần là tâm tánh khí tạo[…]

Read more

Tâm linh và bệnh tật – 01 – nguyên nhân bệnh

Đỗ Đức Ngọc Chương 1: Nguyên nhân bệnh Theo y học hiện đại, nhờ vào những xét nghiệm y khoa trong việc khám và chẩn bệnh, chúng ta mới biết được nguyên nhân hầu tìm ra cách chữa trị có hiệu qủa. Tuy nhiên đa số các bệnh đều là tổn thương thực thể, có những kết qủa xét nghiệm bất bình thường so với tiêu chuẩn mẫu mực. Ngược lại, có những bệnh không tìm ra được nguyên nhân vì[…]

Read more