Sức mạnh của hiện tại – 10 – ý nghĩa của sự chấp nhận mọi việc, chấp nhận tất cả những gì đang xảy ra

Chương 10 Ý nghĩa của sự chấp nhận mọi việc, chấp nhận tất cả những gì đang xảy ra (1) Nhiều lần ông đã đề cập đến việc thực tập “chấp nhận vô điều kiện” những gì đang có mặt trong phút giây này. Nhưng tôi thực không đồng ý cách sống này vì nó có vẻ cam chịu, chấp nhận những việc đã xảy ra, và chúng ta chẳng cố gắng làm gì cả để thay đổi hoàn cảnh hiện[…]

Read more

Sức mạnh của hiện tại – 09 – có một niềm an bình nội tại vượt lên trên hạnh phúc và những bất hạnh

Chương 9 Có một niềm an bình nội tại vượt lên trên hạnh phúc và những bất hạnh Có gì khác nhau giữa hạnh phúc và niềm an bình nội tại không? Khác chứ. Vì hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc vào rất nhiều những điều kiện bên ngoài mà ta cho là tích cực; ngược lại, niềm an bình ở nội tâm thì không phụ thuộc điều kiện nào cả. Chúng ta có thể nào thu hút những điều[…]

Read more

Sức mạnh của hiện tại – 08 – quan hệ nam nữ trong trạng thái tỉnh thức, dù đang ở đâu, bạn hãy ở trong giây phút hiện tại

Chương 8 Quan hệ nam nữ trong trạng thái tỉnh thức, dù đang ở đâu, bạn hãy an trú trong phút giây hiện tại Tôi thường cho rằng không thể có giác ngộ đích thực ngoại trừ qua tình yêu nam nữ. Không phải điều này làm cho ta cảm thấy toàn vẹn ư? Nếu điều này không xảy ra thì làm sao ta có được cuộc sống thỏa mãn? Theo kinh nghiệm của bạn thì điều này có đúng không?[…]

Read more

Sức mạnh của hiện tại – 07 – lối vào cõi vô tướng, đi sâu vào cơ thể

Chương 7 Lối vào cõi vô tướng, đi sâu vào cơ thể Tôi có thể cảm nhận được năng lượng bên trong cơ thể của tôi, đặc biệt là ở tay và chân, nhưng có vẻ như tôi không thể đi sâu hơn nữa như ông đã nói ở trên. Hãy biến nó thành một thiền tập để an tĩnh tâm mình. Bạn sẽ không mất nhiều thì giờ đâu. Chỉ cần mười đến mười lăm phút đồng hồ là đủ.[…]

Read more

Sức mạnh của hiện tại – 06 – cơ thể năng lượng bên trong bạn, hiện hữu là chân ngã thâm sâu nhất của bạn

Chương 6 Cơ thể năng lượng bên trong bạn, hiện hữu là chân ngã thâm sâu nhất của bạn (1)(2) Ông có nói về tầm quan trọng để tạo được gốc rễ sâu bền ở bên trong hay an trú(3) trong cơ thể mình: Xin giải thích thêm? Thân thể có thể trở thành cánh cửa đưa bạn đi vào lĩnh vực Hiện Hữu. Bây giờ chúng ta hãy đi sâu vào đề tài đó. Tôi vẫn chưa hiểu lắm những[…]

Read more