Sức mạnh của hiện tại – 02 – ý thức là con đường thoát khổ, đừng tạo thêm khổ đau trong hiện tại

Chương 2 Ý thức – là con đường thoát khổ, đừng tạo thêm khổ đau trong hiện tại Trong đời chúng ta ai cũng có ít nhiều khổ đau và phiền muộn. Vậy sao ta không tập để chung sống hài hòa với những khổ đau và phiền muộn đang có mặt ấy, còn hơn là cố chạy trốn chúng? Có thể nói, phần lớn đau khổ của con người là không cần thiết. Chúng ta tự chuốc khổ cho mình[…]

Read more

Thực hành Âm dương khí công

Trả lời các câu hỏi của bạn Phan Quang Triều: Câu hỏi 1 Chào anh San, em tên là Phan Quang Triều, em có tham khảo qua bài thu hoạch anh, em thấy kinh nghiệm của anh rất hữu ich, nhất là về ADKC. Môn này em có mua sách về tự tập một thời gian rồi nhưng rất khó tập, em thấy việc tưởng tượng ra làn hơi rất khó, nhưng việc tưởng tương làn hơi đi nhanh còn khó[…]

Read more