Chuyện thần thoại dành cho con người tương lai

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại [Chanhkien.org] Một đệ tử Đại Pháp nếu bằng cách nghe biết những chuyện tu luyện của người khác để củng cố vững chắc tín niệm tu luyện Đại Pháp, nhưng lại không từ lý tính để nhận thức chân chính Đại Pháp, mà mong có được tín niệm “bất động như kim cương kiên cố không thể phá” thì ấy vẫn là có lậu. Dưới đây tôi xin kể câu chuyện chân[…]

Read more

Cô tăng vạn lý tìm Đại Đạo, May gặp Di Lặc Chuyển Luân Vương

Tác giả: Vương Tĩnh Văn [Chanhkien.org] Để truy tìm chân lý Phật Pháp, bà đã chịu muôn thứ khổ; để tu luyện hoàn nghiệp, bà đã lưu lại truyền kỳ, nhiều phen thập tử nhất sinh, tựa như tái hiện Phật Milarepa thuở xưa. Hoa Ưu Đàm Bà La ghi lại trong kinh Phật đã khai nở, chính là lúc Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế độ nhân; câu chuyện của Thích Chứng Thông thật đáng để chúng ta suy ngẫm. Câu[…]

Read more

Truyền kỳ về đại sư Lý Hồng Chí

[ĐẠI KỶ NGUYÊN 28-5-2011] Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, trước 20-7-1999 —ngày ĐCSTQ (đảng cộng sản Trung Quốc) bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công— ở Trung Quốc có một trăm triệu người theo tập. Nhiều người vẫn kiên trì cho đến nay. Toàn thế giới hôm nay, dân chúng của các dân tộc khác nhau trên 114 quốc gia và địa khu cấp quốc gia đang học Pháp Luân Công. Những văn bản công nhận[…]

Read more