Nhà ngoại cảm Phạm Thị Phú

Nguyễn Văn Tiêu, Trịnh Tố Long (Báo Người cao tuổi số 978 ngày 29/10/2011) Tại Tọa đàm khoa học ngày 27-8-2011 ở Hội trường Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Bác, sau phần tham luận của các GS Vũ Khiêu, GS Đoàn Xuân Mượu, của nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải về chữa bệnh bằng năng lượng nội ngoại sinh của cụ Lang Cần, có bà Phạm Thị Phú (ở thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) là người duy[…]

Read more