Hạnh phúc tại tâm – 02 – Lời nói đầu

Lời nói đầu Trước hết, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện nho nhỏ thế này: “Bác sĩ riêng của tôi nhất định bảo tôi đến gặp ông”, một bệnh nhân nói với một chuyên gia tâm thần học, “Có trời mới biết tại sao tôi hạnh phúc trong hôn nhân, nghề nghiệp ổn định, có nhiều bạn bè và chẳng phải lo lắng điều gì…”. “Hừm”, vị bác sĩ tâm thần nói rồi với tay lấy cuốn sổ[…]

Read more