Hải âu Jonathan Livingston – 03

Richard Bach Đoàn Tử Huyến dịch theo bản tiếng Nga của Iu. Rodman, tham khảo các bản dịch khác của M. Siskin và A. Xiderxki. Phần thứ ba Cậu ta kia – một hòn đá xám vừa thoát ra khỏi thế bổ nhào, bay vèo qua trước mặt sư phụ với tốc độ một trăm năm mươi dặm một giờ; thêm một cú lao ngoặt đột ngột, và cậu đã chuyển sang bài tập khác – thế bay lăn tròn chậm[…]

Read more

Hải âu Jonathan Livingston – 02

Richard Bach Đoàn Tử Huyến dịch theo bản tiếng Nga của Iu. Rodman, tham khảo các bản dịch khác của M. Siskin và A. Xiderxki. Phần thứ hai “Thì ra Thiên Đường là như vậy đấy”, – Jonathan Livingston nghĩ và không thể không tự cười thầm. Có vẻ như điều này không được trọng thị lắm – đi xét nét Thiên Đường khi vừa mới dợm bước chân lên đó. Bây giờ, khi rời bỏ Mặt Đất, sát cánh cùng[…]

Read more

Hải âu Jonathan Livingston – 01

Richard Bach Đoàn Tử Huyến dịch theo bản tiếng Nga của Iu. Rodman, tham khảo các bản dịch khác của M. Siskin và A. Xiderxki. Tặng chàng Hải Âu Đích Thực đang sống trong mỗi một chúng ta Lời giới thiệu của Kiều Diệp: “Hải âu Jonathan Livingston”, tác giả Richard Bach, nhà văn nổi tiếng người Mỹ, xuất bản năm 1970, kể cho chúng ta về cuộc đời của Jonathan, một chàng hải âu: “Đối với hầu hết hải âu,[…]

Read more