Dược khoa cho linh hồn – 04 – trở nên biết mình

Tìm kiếm khuôn mặt nguyên thuỷ Chẩn đoán Từ cá tính-personality phải được hiểu. Nó bắt nguồn từ chữ persona; persona nghĩa là mặt nạ. Trong vở kịch Hi Lạp cổ đại các diễn viên thường đeo mặt nạ; những mặt nạ đó được gọi là persona – persona bởi vì âm thanh tới từ sau mặt nạ này. Sona nghĩa là âm thanh. Mặt nạ được biểu hiện cho khán giả, và từng đằng sau mặt nạ âm thanh lan[…]

Read more

Dược khoa cho linh hồn – 03 – nghệ thuật của trái tim

Nuôi dưỡng tiềm năng tình yêu của bạn Chẩn đoán Chúng ta đã trở nên bị ám ảnh quá nhiều bởi cái đầu – toàn thể nền giáo dục của chúng ta, toàn thể nền văn minh của chúng ta, đều bị ám ảnh bởi cái đầu bởi vì cái đầu làm nên đủ loại tiến bộ công nghệ – chúng ta nghĩ đó là tất cả. Trái tim có thể cho chúng ta cái gì? Vâng, nó không thể cho[…]

Read more

Dược khoa cho linh hồn – 02 – chữa đầu

Chế ngự tâm trí và (thỉnh thoảng) vứt bỏ nó đi Chẩn đoán Tâm trí đơn giản là cái máy tính sinh học. Khi đứa trẻ được sinh ra nó không có tâm trí; không có chuyện tán gẫu huyên thuyên bên trong nó. Phải mất gần ba tới bốn năm cho cơ chế của nó bắt đầu vận hành. Và bạn sẽ thấy rằng con gái bắt đầu nói sớm hơn con trai. Chúng là đứa huyên thuyên lớn hơn![…]

Read more

Dược khoa cho linh hồn – 01 – thảnh thơi

Buông bỏ căng thẳng qua xả và thảnh thơi Chẩn đoán Tâm thức không thể chống lại thân thể được; tâm thức của bạn đang nằm trong thân thể, chúng không thể bị coi như thù địch lẫn nhau được. Theo mọi cách, chúng là hỗ trợ lẫn nhau. Tôi nói điều gì đó cho bạn và tay tôi làm cử chỉ mà không cần tôi phải bảo tay tôi làm. Có sự đồng bộ sâu sắc giữa tôi và tay[…]

Read more