Blog Archives

Diện chẩn và bấm huyệt Lý Phước Lộc (đầy đủ)

Đồng ứng trị liệu pháp Đĩa 1 (37:47) … Đĩa 2 (1:25:21) … Đĩa 3 (1:07:08) … Đĩa 4 (1:20:39) … Đĩa 5 (1:37:48) … Đĩa 6 (46:45) … Đĩa 7 (1:29:55) … Đĩa 8 (1:44:14) … Đĩa 9 (1:33:50)

Tagged with:
Posted in Sổ tay Diện Chẩn

Thời Diện Chẩn

(Tải về để đọc cả cuốn “Thời Diện Chẩn” của lương y Nguyễn Đăng Kỳ) Tập sách nhỏ này ghi  lại những kỷ niệm sâu sắc của tôi THỜI DIỆN CHẨN; là quà tặng của tôi gửi tới quý vị

Tagged with:
Posted in Sổ tay Diện Chẩn

Diện chẩn và bấm huyệt của thầy Lý Phước Lộc (tiếp theo)

Thiếu đĩa số 1 và 2 (bổ sung sau) 3- https://www.youtube.com/watch?v=eq78Mya4ZMM 4- https://www.youtube.com/watch?v=2yi_kebgTJ8 5- https://www.youtube.com/watch?v=pVZViNDzCY4 6- https://www.youtube.com/watch?v=jIXae5pcM6M 7- https://www.youtube.com/watch?v=2yi_kebgTJ8 8- https://www.youtube.com/watch?v=3q8wpWnWP1s 9- https://www.youtube.com/watch?v=36ael6VtOSs 10- https://www.youtube.com/watch?v=AGAPKW8gL3Q 11- https://www.youtube.com/watch?v=Tiz4YG534n4 12- https://www.youtube.com/watch?v=Yapye0S0UQ8 13- https://www.youtube.com/watch?v=hmmXI1bRO-w 14- https://www.youtube.com/watch?v=SqnRdJd84H4 15- https://www.youtube.com/watch?v=ljKP21kxZwk (Nguồn: http://khicongydaododucngoc.blogspot.com/)

Tagged with:
Posted in Sổ tay Diện Chẩn

Diện chẩn và bấm huyệt của thầy Lý Phước Lộc

Chị Loan Nguyen đang tải lên các video của thầy Lý Phước Lộc, còn thiếu đĩa 1 và đĩa 2: Đĩa 3: http://www.youtube.com/watch?v=eq78Mya4ZMM Đĩa 4: http://www.youtube.com/watch?v=2yi_kebgTJ8 Đĩa 5: http://www.youtube.com/watch?v=pVZViNDzCY4 Đĩa 6: http://www.youtube.com/watch?v=jIXae5pcM6M

Tagged with:
Posted in Sổ tay Diện Chẩn

Kinh nghiệm chữa tâm thần phân liệt

Nguyễn Đăng Kỳ Bệnh nhân tâm thần phân liệt đầu tiên nhờ tôi chữa bằng phương pháp Diện chẩn là ngoài khả năng và sự suy nghĩ của tôi. Vì tôi không hiểu về bệnh này vả lại tôi mới

Tagged with: ,
Posted in Sổ tay Diện Chẩn

Nguyễn Văn San

Nguyễn Văn San
  • Tư vấn, chăm sóc sức khỏe bằng các phương pháp tự nhiên như Diện chẩn, Bấm huyệt, Khí công, Thực dưỡng và Thiền.
  • Địa chỉ: 174 Giải Phóng, phòng 312 nhà P3 (17 tầng), Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
  • Gọi điện trước để đăng ký lịch theo số: 0945 689 573.

Bài trong tháng

Thống kê

Xem bài

Xem bài|Xem trang |Truy cập

  • Trong 24 giờ: 3,072
  • Trong 7 ngày: 21,889
  • Trong 30 ngày: 92,658
  • Trực tuyến: 11