Category Archive: Sổ tay Diện Chẩn

tháng 11 12

Diện chẩn và bấm huyệt Lý Phước Lộc (đầy đủ)

Đồng ứng trị liệu pháp Đĩa 1 (37:47) … Đĩa 2 (1:25:21) … Đĩa 3 (1:07:08) … Đĩa 4 (1:20:39) … Đĩa 5 (1:37:48) … Đĩa 6 (46:45) … Đĩa 7 (1:29:55) … Đĩa 8 (1:44:14) … Đĩa 9 (1:33:50) … Đĩa 10 (1:35:59) … Đĩa 11 (1:44:19) … Đĩa 12 (1:34:54) … Đĩa 13 …

Continue reading »

tháng 11 04

Thời Diện Chẩn

(Tải về để đọc cả cuốn “Thời Diện Chẩn” của lương y Nguyễn Đăng Kỳ) Tập sách nhỏ này ghi  lại những kỷ niệm sâu sắc của tôi THỜI DIỆN CHẨN; là quà tặng của tôi gửi tới quý vị cây cao bóng cả tôi hằng yêu mến kính trọng, cũng là quà tặng của …

Continue reading »

tháng 8 24

Diện chẩn và bấm huyệt của thầy Lý Phước Lộc (tiếp theo)

Thiếu đĩa số 1 và 2 (bổ sung sau) 3- https://www.youtube.com/watch?v=eq78Mya4ZMM 4- https://www.youtube.com/watch?v=2yi_kebgTJ8 5- https://www.youtube.com/watch?v=pVZViNDzCY4 6- https://www.youtube.com/watch?v=jIXae5pcM6M 7- https://www.youtube.com/watch?v=2yi_kebgTJ8 8- https://www.youtube.com/watch?v=3q8wpWnWP1s 9- https://www.youtube.com/watch?v=36ael6VtOSs 10- https://www.youtube.com/watch?v=AGAPKW8gL3Q 11- https://www.youtube.com/watch?v=Tiz4YG534n4 12- https://www.youtube.com/watch?v=Yapye0S0UQ8 13- https://www.youtube.com/watch?v=hmmXI1bRO-w 14- https://www.youtube.com/watch?v=SqnRdJd84H4 15- https://www.youtube.com/watch?v=ljKP21kxZwk (Nguồn: http://khicongydaododucngoc.blogspot.com/)

tháng 5 24

Diện chẩn và bấm huyệt của thầy Lý Phước Lộc

Chị Loan Nguyen đang tải lên các video của thầy Lý Phước Lộc, còn thiếu đĩa 1 và đĩa 2: Đĩa 3: http://www.youtube.com/watch?v=eq78Mya4ZMM Đĩa 4: http://www.youtube.com/watch?v=2yi_kebgTJ8 Đĩa 5: http://www.youtube.com/watch?v=pVZViNDzCY4 Đĩa 6: http://www.youtube.com/watch?v=jIXae5pcM6M

tháng 4 11

Kinh nghiệm chữa tâm thần phân liệt

Nguyễn Đăng Kỳ Bệnh nhân tâm thần phân liệt đầu tiên nhờ tôi chữa bằng phương pháp Diện chẩn là ngoài khả năng và sự suy nghĩ của tôi. Vì tôi không hiểu về bệnh này vả lại tôi mới tiếp cận cách chữa mới hơn 3 tháng. Bệnh nhân: Nguyễn Đức Mùi, 36 tuổi. …

Continue reading »

Trang 1/212