Blog Archives

Qu’est ce que le Dien Chan?

Patryck Aguilar Le Dien Chan est une technique multiréflexologique vietnamienne créée il y a 30 ans par le professeur Bùi Quôc Châu.

Tagged with: , ,
Posted in 'dien chan' en français

Nguyễn Văn San

Nguyễn Văn San
  • Tư vấn, chăm sóc sức khỏe bằng các phương pháp tự nhiên như Diện chẩn, Bấm huyệt, Khí công, Thực dưỡng và Thiền.
  • Địa chỉ: 174 Giải Phóng, phòng 312 nhà P3 (17 tầng), Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
  • Gọi điện trước để đăng ký lịch theo số: 0945 689 573.

Bài trong tháng

Thống kê

Xem bài

Xem bài|Xem trang |Truy cập

  • Trong 24 giờ: 2,943
  • Trong 7 ngày: 21,858
  • Trong 30 ngày: 93,529
  • Trực tuyến: 9