Viêm họng

1. Ấn và hơ các huyệt tiêu u bướu:

2. Lăn hơ các vùng phản chiếu họng hoặc các huyệt sau:

3. Lăn và hơ vùng gáy hoặc day ấn hai bên các đốt sống cổ.

4. Nếu bị nặng thì phải lăn hơ thêm các vùng cổ tay, khoeo tay, cổ chân, khoeo (nhượng) chân.

Nguyễn Văn San

[pcig category=phac-do show=category_name,post_title  links=post_title hide_empty=true]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *