Những bí ẩn cuộc đời – 12 – nguyên nhân của những trạng thái tâm lý lạ lùng

Chương 12: Nguyên nhân của những trạng thái tâm lý lạ lùng Ngày nay, nhiều người đã quen thuộc với cái tên của bác sĩ Freud và danh từ tiềm thức. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng bác sĩ Freud đã khám phá ra khái niệm về tiềm thức trong khi ông theo đuổi những cuộc nghiên cứu về giấc ngủ thôi miên. Vì những người ngủ mê trong giấc thôi miên có thể nhớ lại những sự việc xảy[…]

Read more

Những bí ẩn cuộc đời – 11 – quả báo tâm lý

Chương 11: Quả báo tâm lý Chúng ta đã thấy rằng tánh kiêu căng – một thói xấu về mặt tinh thần – có thể gây nên những quả báo cụ thể về mặt vật chất qua hình thức những bệnh tật khốn khổ. Những tập hồ sơ của ông Cayce cũng chứa đựng nhiều trường hợp mà những tội lỗi trên địa hạt tinh thần gây nên quả báo về mặt tâm lý. Trong số đó có hai trường hợp[…]

Read more

Những bí ẩn cuộc đời – 10 – những hạng người khác nhau

Chương 10: Những hạng người khác nhau Trong sự tiếp xúc hằng ngày với những người chung quanh, chúng ta thường có thể phân biệt được nhiều hạng người khác nhau. Có hạng người tánh tình cởi mở, xã giao lịch thiệp; có hạng người dè dặt kín đáo, tánh tình trầm lặng; có hạng người ích kỷ, hạng người vị tha.v.v… Nhiều nhà tâm lý học đi đến kết luận rằng dựa vào những điểm khác biệt và tương đồng[…]

Read more

Những bí ẩn cuộc đời – 09 – kích thước mới của khoa tâm lý

Chương 9: Kích thước mới của khoa tâm lý Người ta có thể học được rất nhiều điều qua việc đối mặt và giải quyết những vấn đề khó khăn. Sự giải quyết nhiều vấn đề lý thú thường căn cứ trên một nguyên tắc quan trọng là sự suy luận hợp lý hay suy gẫm sâu sắc. Vấn đề quan trọng nhất trong mọi vấn đề bí ẩn của cuộc đời là bí ẩn về con người: Con người thật[…]

Read more

Những bí ẩn cuộc đời – 08 – quả báo đối với sức khỏe

Chương 8: Quả báo đối với sức khỏe Có nhiều người nhận hiểu rất sai lầm vềluật nhân quả. Họ cho rằng theo luật nhân quả thì mọi sự đều đã được định sẵn từ trước, và điều này làm cho họ có một thái độ thụ động, lười biếng, mất cả chí tiến thủ và việc gì cũng đổ thừa cho số mạng. Khi hiểu nhân quả theo cách này, họ chỉ thấy được một phần của vấn đề mà[…]

Read more