Cân bằng thân tâm – 00 – lời nói đầu

00. Lời nói đầu Thân thể là linh hồn thấy được, còn linh hồn là thân thể không thấy được. Thân thể và linh hồn là không phân chia ở đâu cả, chúng là các bộ phận của nhau, chúng là các bộ phận của cùng một toàn thể. Bạn phải chấp nhận thân thể, bạn phải yêu mến thân thể, bạn phải kính trọng thân thể, bạn phải biết ơn thân thể mình… Thân thể là cơ chế phức tạp[…]

Read more

Tâm linh và bệnh tật – 09 – tái sinh

Đỗ Đức Ngọc Chương 9: Tái sinh Đức Phật thường nói tam thiên đại thiên thế giới, vậy nó ở đâu ? Nói về số lượng để chúng ta có thể hình dung ra được, thì thế giới chúng ta đang ở giống như là một qủa sung, quanh một chùm sung trên một cây sung, chung quanh còn hàng vạn cây sung khác ở khắp nơi trên thế giới. Vậy một qủa sung so với những qủa sung khắp thế[…]

Read more

Tâm linh và bệnh tật – 08 – nhập xác

Đỗ Đức Ngọc Chương 8: Nhập xác Có hai trường hợp nhập xác : tạm thời và vĩnh viễn. a- Nhập xác tạm thời : Trong không gian, ngoài thể vật chất mà chúng ta nhìn thấy được như thân người, sinh vật, cây cỏ, còn có nhiều thân ở thể tâm linh nơi các cõi giới khác, nó là thể hơi rất nhẹ không nhìn bằng mắt thường được, họ cũng có sinh hoạt riêng của họ tùy theo trình[…]

Read more

Tâm linh và bệnh tật – 07 – ranh giới giữa sống và chết

Đỗ Đức Ngọc Chương 7: Ranh giới giữa sống và chết Bất kỳ một lý do gì, phần cấu trúc tâm linh rời thể xác gọi là chết. Không phải ai chết cũng thành ma. Khi bị tai nạn, uống thuốc độc, té ngã, coma lâu, bị chặt đầu, đâm chém… tạng phủ hư hại làm phần cấu trúc tâm linh mất chỗ dựa làm cho con người chết. Nếu tâm một người còn ham sống, ham danh lợi, người không[…]

Read more

Tâm linh và bệnh tật – 06 – cái chết

Đỗ Đức Ngọc Chương 6: Cái chết Khi chúng ta bị bệnh nan y, các thầy thuốc bó tay, mình đành chờ cái chết đến hoặc trong đau đớn, hoặc trong lo sợ, hoặc trong bình an. Thực ra cái chết của thân bệnh không phải qua một cơn bệnh mà chết được dễ dàng như chúng ta tưởng, vì sự sống chết của con người còn lệ thuộc vào yếu tố tâm linh. Chúng đến để cư trú vào thân[…]

Read more