Cân bằng thân tâm – 05 – bản giao hưởng của vui vẻ

05. Bản giao hưởng của vui vẻ Thực sự, niềm vui sướng chỉ có nghĩa là thân thể bạn đang trong bản giao hưởng, không gì khác – nghĩa là thân thể bạn đang trong nhịp điệu âm nhạc, không gì khác. Vui vẻ không phải và lạc thú; lạc thú phải được dẫn ra từ cái gì đó khác. Vui vẻ chính là việc là bản thân bạn – sống động, tràn đầy rung động, sinh động. Cảm giác âm[…]

Read more

Cân bằng thân tâm – 04 – lắng nghe thân thể

04. Lắng nghe thân thể Thân thể không phải là kẻ thù của bạn, và khi thân thể đang nói điều gì đó, làm theo tương ứng, bởi vì thân thể có trí huệ của riêng nó. Đừng quấy rối nó, đừng cứ đi theo lối mòn tâm trí. Tôi không dạy các qui tắc cứng nhắc, tôi đơn giản cho bạn cảm giác về nhận biết. Lắng nghe thân thể bạn. Thân thể là người bạn của bạn; nó không[…]

Read more

Cân bằng thân tâm – 03 – bóng ma của "phải"

03. Bóng ma của “phải” Toàn thể việc giáo dục của chúng ta – trong gia đình, trong xã hội, trong trường học, trong trường cao đẳng, trong đại học – đều tạo ra căng thẳng trong chúng ta. Và căng thẳng nền tảng là ở chỗ bạn không làm điều bạn “phải” làm. Thế thì nó cứ dai dẳng cả đời bạn; nó theo bạn như cơn ác mộng, nó cứ ám ảnh bạn. Nó sẽ không bao giờ để[…]

Read more

Cân bằng thân tâm – 02 – tại sao chúng ta chọn bất hạnh

02. Tại sao chúng ta chọn bất hạnh Nghĩa vụ duy nhất bạn có là hạnh phúc. Làm nó thành tôn giáo về hạnh phúc. Nếu bạn không hạnh phúc, thế thì bất kì điều gì bạn đang làm, cái gì đó phải sai và sự thay đổi mạnh mẽ nào đó là cần thiết. Để hạnh phúc quyết định. Tôi là người theo chủ nghĩa hưởng lạc. Và hạnh phúc là tiêu chuẩn duy nhất con người có. Cho nên[…]

Read more

Cân bằng thân tâm – 01 – thông minh của thân thể

01. Thông minh của thân thể Y học phương Tây đã coi con người như một đơn vị tách rời – tách rời khỏi tự nhiên. Đó là một trong những lỗi lầm lớn nhất đã từng phạm phải. Con người là một phần của tự nhiên; sự mạnh khoẻ của con người không là gì ngoài việc thoải mái với tự nhiên. Y học phương Tây lấy quan điểm cơ giới về con người, cho nên bất kì chỗ nào[…]

Read more