Từ thuốc tới thiền – 17 – già đi

Già đi Tâm trí phương Tây được huấn luyện theo ý tưởng rằng bạn chỉ có một kiếp sống – bẩy mươi năm – và tuổi thanh niên sẽ không bao giờ quay lại nữa. Tại phương Tây, mùa xuân chỉ tới một lần; một cách tự nhiên, có ham muốn sâu xa để níu bám lâu nhất có thể được, để giả vờ theo đủ mọi cách có thể rằng bạn vẫn còn trẻ. Tại phương Đông người già hơn bao[…]

Read more

Từ thuốc tới thiền – 16 – giấc ngủ

Giấc ngủ Trong giấc ngủ chúng ta đạt tới cùng chỗ chúng ta tới trong thiền. Khác biệt duy nhất là ở chỗ trong giấc ngủ chúng ta vô ý thức, còn trong thiền chúng ta tràn đầy ý thức. Nếu ai đó đã trở nên tràn đầy nhận biết, thậm chí trong giấc ngủ của mình, người đó sẽ có cùng kinh nghiệm như trong thiền. Chẳng hạn, nếu chúng ta đưa một người vào cơn mê, và trong trạng[…]

Read more

Từ thuốc tới thiền – 15 – đau đớn

Đau đớn Bạn đang trong cơn đau – cái gì thực sự xảy ra bên trong? Phân tích toàn bộ hiện tượng này: cơn đau có đó, và có ý thức này rằng cơn đau có đó. Đây là hai điểm: cơn đau có đó, và có ý thức này rằng cơn đau có đó. Nhưng không có lỗ hổng, và bằng cách nào đó, “Tôi đang trong cơn đau” – cảm giác này xảy ra – “Tôi đang trong cơn[…]

Read more

Từ thuốc tới thiền – 14b – thức ăn và mạnh khoẻ

Thức ăn và mạnh khoẻ (tiếp) Tôi ghét quá nặng cân nhưng không thể nào làm giảm trọng lượng được rất lâu mặc cho mọi chế độ ăn kiêng tôi đã thử… Bạn có một ý tưởng rất cầu toàn về thân thể phải thế nào, về bạn phải thế nào. Bạn có một mục đích rất rõ ràng, và bởi vì mục đích rõ ràng đó mà bạn không đạt tới và bạn không thể nào chấp nhận được bản[…]

Read more

Từ thuốc tới thiền – 14a – thức ăn và mạnh khoẻ

Thức ăn và mạnh khoẻ Không con vật nào ăn như con người; mọi con vật đều có thức ăn được chọn lựa của nó. Nếu bạn đem trâu vào vườn và bỏ chúng đấy, chúng sẽ chỉ ăn một loại cỏ đặc biệt. Chúng sẽ không ăn mọi thứ và bất kì thứ gì – chúng rất chọn lựa. Chúng có cảm giác nào đó về thức ăn của chúng. Con người đã đánh mất hoàn toàn, đã không còn[…]

Read more