Từ hữu chiêu đến vô chiêu

Bùi Quốc Châu Lá thư đầu năm Quý Tỵ: từ ‘hữu chiêu’ đến ‘vô chiêu’ (từ Hữu đến Vô) Thân gởi các học viên cùng quí thân hữu trong và ngoài Việt Nam, Như thường lệ đầu năm, tôi cố gắng viết một bài để tặng các học trò và quí thân hữu ở Việt Nam cũng như ngoại quốc, coi như một món quà tặng tinh thần của tôi đối với các bạn đã yêu mến, tin tưởng Diện Chẩn[…]

Read more

Sự sống đẹp lạ thường

Thích Chân Pháp Đăng Bài viết về kinh nghiệm trị bệnh ung thư của thầy Chân Pháp Đăng (Lá thư Làng Mai số 36, ra ngày 10/2/2013, trang 145-152): Thiên nhiên trị liệu Mình vẫn khỏe và mập hơn lúc còn ở Việt Nam. Có lẽ, mình lành hẳn cơn bệnh rồi, bạn ạ! Trước đây, mình luôn luôn suy nghĩ và có niềm tin rằng mình sẽ lành mạnh, bởi thế mình sống vui trong suốt thời gian ba tháng[…]

Read more